Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-18052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ τκογηΙΔΙΑ: ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνείδηση
της ΑΙΙωλΙας και της
Χρηματοδότηση για δημιουργία Ανοιχτών Εμπορικά" Κέντρων
Οξ ΚΟΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΙΟ ΑΠΕ
Αιολικά έργα και
νέο ενεργειακό
περιβάλλον
η πρόωση του Δήιηω Αγρινίου
με συνδικοιούχο ων Εμπορικό Σύλλογο
Χρ. Ιξώξ“ ιι
το Πάρκο Αγρινίου
αξύπνησε„ αντιηααδτηιςς
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΫ
LAVA
ENERG

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο