Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-18072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ =ΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gt-
έα Εγνατία —
ΠΕΜΠΤΗ
18.07.2019
5263
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € 1,00
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)
απαξιώσουμε
ΔΕΗ στα μάτια τω φορο-
ληηύμενου, τιΜύ
πιο εύκολο
αιυμε» 7
ΟΒΙΚΡΕ
Η ΒΙΦΕ ΑΕ.
πηΦΙ, , γηοψΗΦ0Υ
ΥΠΕΥθΥΝOΤΗΤΕΣ
υ ωθεί.
κές ξη ς.
έακ
3Ν)7-2ΟΙ9 . ή
( 70
Θ.ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ:
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΚΑΘΑΡΗ
«Την Ιη Σεπτεμβρίου δεν
θα πάω στο γραφείο μου
στο δημαρχείο, αλλά θα
βγω στους δρόμους»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑϊΤΙΔΗΣ
Συνέντευξη: «Ο ΥΕΘΑ
Νίκος Παναγιωτόπουλος
έδωσε ένα πολύ
ικανοποιητικό δείγμα
σωφροσύνης και
αποφασιστικοτητας»
ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ COSMOPOllS
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΒΑΛΑ
Το ταξίδι στον κόσμο Φα
»ή - 9 Χώρες ουμμετύωυν
στην μεγάλη γιορτή της
πολυπολιτισμικότητας
Ηουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2019
SUP,MER sa--lOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: Ομονοίας 77 & φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Μ.Α. IN EDUCATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΚΗΒ.α,ΣΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΙ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο