Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-18122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-18122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

POS
ΣΧΕΔOΝ ΤΟ
ΣΕΛΙΔΑΙ5
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ
ΚΑΡΑΒΑΤΖΟ
ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΗΣ «ΓΕΝΝΗΣΗΣ»
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου 30003 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
Στη βία απαντάμε με τη δουλειά μας
r. €1,00
Ι α Ι Ι Κ ΚΩ Ι ο ΣΚΑΙ ιο ΜΙ ο« tlv hxonol ΙΜΧΙδ0ΙΙ.ΙΣΙΚχιν σε αυτό. H εφημερίδα ΙΚΚ 30.000 φύλλο , Παλλή αντέξοες Σελ. H
Μπαράζ
υπερπτήσεων
από Αγκυρα
010V
βλέΤΙξΙ η Αθήνα
Μπαράζ το
πάνω το Αιγαίο
ΙΤΕΘΑ, με τέσσερις
V lKtS 600
πομ χθες, Π Αθήνα
Των Τούρκων
011S ΤΟΙ
ΗΠΑ. οτην „Κα0η.
μιρινή ΚυριακΛς . όπου (ΙεριΙ>
ταν Ελλάδα ως
της αμερικανικής οτικι-
τηγικής και την τουρκική άσιοΦη
y τ Την ως
Σελ. 6
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΣΙΙIΡΑΣ ΓΙΑ KAMMENO
«Πού να πάει;
Μην ανησυχείτε»
ουκείιε,.
δημ00 ΙΚ Ο
ηομρ ά
θηκε ενδε όμενο
Χαλυβουργική: τέλος στη λει-
ρεύΙΙOΙΙΚ,
ΗΙΧΙξΙ&ή σιη ΔΕΗ
31 ξΚΙΙΙ.
ιηιύ αηό ιο 2015. 24
Σε 300.000
10 όριο
λώνηου να με
εξω
είναι σήμερα η 000 ευρώ. 22
Ληστεία: 30 ρο».ό.
Role\ έκλεψε θεςτοηρωί
άγνωστος. ο ιο
010 "K
κατάφερε
άκλητος. Σελ. 8
Ανατροπή για τα δώρα από ΣΤΕ
Αντισυνταγματική η κατάργησή τους στον δημόσιο τομέα, έκρινε το Στ Τμήμα
ΤΟ ΣΙ Τμήμα
Του ΣΤΕ τις δώρων
Πάσχα ,
CV ΙΙΙ1ΙΙλλήλ0Ι.ις ΤΟΙ
"ΙΙΙ Την ΤΟ 2012 ΚΟΙ
μετά. Με την ίδια η
(ΙΙΙ στην τοι
Η ελήφθη με
λώνα την κρίση της Ολομέλειας τομ ΣΤΕ,
το με την οι
το 2012
από τη μας Τάξη Μετά τη
και ότι θε-
στην Ολομέλεια. αντΙΚύηΤΟΙΙν
κρίνιοη κρίσιμα ρέματα. όπως αηό πότε
κοι θα Την καταβολή τοι"
ηρροέφμγαν οιη ή
οι ενδιαφερόμενοι. 7
Απειλές Ερντογάν για νέα επέμβαση στη βόρεια Συρία
H Τουρκια
ΙΙΙ Ο Ταγή" Οξ t Ou ώμμ0Ι0ς, ΟΙΟ
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΟΙ κατά φαντασίαν Νετσάγιεφ
Απλήρωτοι
φόροι
972 εκατ.
Τον Οκιώβριο
άφη σαν
εισοδήματος. ΕΝΦΙΛ
972 Οκτώβριο οι
ΕΤΙ“,
Την αρχή ΤΟΙ ΜΟΙ" ανήλθαν
δια. ΙΠΙρά ΤΙς
σεις και τις ρυθμίσεις. τις
OtlOtCS 4.48δΙσ.
23
Αν ΟΙ δεν ρ
ΙΙΧΚ, ΙΙΙ t Ο
ΦΙΙΚή, αιην
οξύτερη ή
ο ΦόΜς.
θο ήξεραν πως η
της. ΟΙ)Ιξ
ΟΙ Ι". Eilt ιη
στη .
Ι" η Ταιρ
κίο στη ΙΜΙ20Ι8. ιη
όηιιχ δηιΚΜΙΧΙΙΙ
"ώρες
ΙΙΙ
[ΚΑΙ. ΟΙ" αν Ι.Κ
(κρατικές
ιικ.
ΓΙOΙέ οι
ΠΙΧΙ
ΙΙΙ ΙΧΑΙ
ΑΙ" ό θα να ΚΙΙβέρηΙΙΊ
ιο ΣΚΑΪ
ΕΡΤ. Γη έμπρο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πριν
να είναι αργά
ΠΟΤΙ με μίσος
ΚΟΙ tVtl
ΦΤΟΧΟΙΙΟΙ
με Το
κράτος δείχνει ανεξήγητη
OTtlV ι "s
νέας H Χθε-
tiV(ll
η ΙΙΙΙξΙλή. ΧρειάζΙΤΙΙΙ tlltl
πλεύση
να είναι Τη
ΚΟ Ι ΥΙΟ
ζωές .
Αμεσιι αναβάθμιση
των πτυχίων τους
ΙΙΤΙόφ0ΙΙOΙ I EI
μ t ΤΟ
να ΙΙΙ Ιο1ΟΙχηθΟ0ν ΙΙΙ Τί>
οιημί0ΙΙ Αττικής ,
Τω V ΠΙ Λθη
και 7
Για εκείνη
ένα
οημα, η μου άντεχε αρνηθεί εξο-
Piece Ι - Since ένας θρυλική
Γερμανί&Ι Μπότης. Το
tOu tCw
από με
στη Στέγη Ι ου Ιδριηιοιτκ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο