Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-18122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Νέο ιουοκική πούκΠησπ με
που ”0ιεκ0ικεί” ιο 3/4 ιπς Κμήιπς
ΣΕΛ.?
Κρήτη
ΝΒΑ
Μ ΕΟΙΤ
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΜOΥ 5509 ΤΙΜΗ 1 C ΤΡΙΤΗ 18ΔΕκΕΜΕ3Ρι0Υ 2018 www.neakriti.gr
032 18" o
Δε συνεχίζεται η άνοδος του τουρισμού το 2019
Συγκρατημένες
οι προβλέΙΙΙξΙς
Δ-
Τουριστικοίπαράγοντες
τηςΚρήτηςμιλούν στη Ι ΝΕΊκαι
τάση
—Αποιμοιιιπσιι0ς γιο ιιιιι επίθεση ενήιηιο οιον ΣΚΑΠ
Κρήτη ΣΕΝ
Ενέργεια 7
Τροχαίο 13
Χανιά 10
Νέαδεδομέναγιατααποθέματα Έναςακόμηνεκρός Ένοχος για τηνεπίθεση Τα χριστουγεννιάτικα
στις θάλασσες ηις Κρήτης
στηνάσφαλτοηιςΚρήτης σεβάροςκαθηγητή έθιματουλαούτουνησιού

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο