Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-18122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδησή
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
ΔΟΥ
««ΚΥΜΑ»
ΚΑΤΑθΕΣΗΣ
έχουν κατατιθΙί
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
2.950
μι Mwattn:
«Δεν θα είμαι
υποψήφιος»
μι ΚΙΊΑ.Ί
Κατά ο Προϋπολογισμός
χρόνια στη
Συνείδησή σας
2019
@ Ο ΑΓΡΙΝΙOΫ
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο