Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-19062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Φ Πρώιη
SPORTS
Από 18 έως 21 Ιουλίου
Έρχεται το 3 on 3
street ball
ΤΕΤΑΡΤΗ ι ΙοΥΝΙOΥ±019 Ι (Εκτός Νομού
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΕΡΑΝΤΟ
«ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ»
λη η Ηλεία
. Υήοχρέωσπ,έών των
ιδιοκΤήΫφν πεφσρμογή τόυ .Νόμου
για τήώθποφυγή των;πυρκαγιών
.4
κτι
2119
Τ.Κ.
Ανάπλαση
κοινοχρήσΤων
προϋπολογισμού
350.000.00 €
Αντιδράσεις για
το κλείσιμο του
υποκαταστήματος
της Εθνικής
Τράπεζας
ΕΝΩΣΗ ΝΕΏΝ
ΑΓΡΟΤΏΝ ΗΛΕΙΑΣ
Χαριστική βολή
πο καρπούζι
του Κάμπου
από το χαλάζι
Ανανεωμένο το Ψηφοδέλτιο της Ηλείας
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΛΛ0Γ0Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΣΕΛΛΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ
Δρόμος...
«παραφωνία»
N.M. ΠΥΡΓOΥ
Η αποτύπωση
της κατάστασης
GEOKOSMOS
εμπφΙΙ “ΤΙΜ
26210
6272
Γιάννης
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
Π ύ ρΥ0
2 Ι 8:30 μ.μ.
& TKV ξ//άδα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο