Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-19112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΕΡΩΣΗ
Μην κάνετε τον Κινέζο!
μΙό
Δήμων
Ι"ίων Νήσων ,

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο