Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-19122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

φιι0οκήο 43χμονος
που
13χμονο κομιισήκι
Κρήτη
ΝΕΑ
5510 ΤΙΜΗ 1 C ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔεκεΜθΡΙ0Υ 2018 www.neakriti.gr
ηποΠ0κμοιιιήίκιιγιο
ΙΙΙψ0Ι10Υ0ΥήΙΙειιπι0ήκη
11
Φόροι και χαμηλά εισοδήματα η τροχοπέδη
Αρνή ανάκαμψη
της αγοράς =
Οι παράγοντεςτηςαγοράς
τηςΚρήτηςδενέχουν
διαπιστώσει ακόμη εμφανή
σημάδια βελτίωσης
Επιδοτήσεις 9
Δικαιοσύνη ΣΕΝ 10
Κύπελλο Ελλάδος
Προφυλακιστέοιοιάνδρες ΟΟΦΗθέλεισήμεραστηνΚέρκυρα Πάει... απόμέρασε
του πληρώματος του "ΝΟΚΑ” νασφραγίσειτηνπρόκριση!
μέρα η καταβολή τους
ηοθοο-πποέιι πππ [ιήννπ ΚΟΙΙ/Πικπ νιπ ιον πκε0ιππιι0 πην ππομοιιιιι0ιιην ΣΕΛ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο