Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-20032019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-20032019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κρήτη
MEA
5584 ΤΙΜΗ 1 C TETAWVH20 ΜΑΡΤΙOΥ 2019 www.neakriti.gr
Δέχτηκε μειωμένο
Ελεύθερος
o Δωδεκαετή
φυλάκιση
η αλλά
μετηνέφεση
o πατροκτόνος
να έχει
αναστέλλουσα
δύναμηΞέ,τ
Τσικουυιά ΣίΑ11
Μοκμ0ς οι κάτοικοι γιο
Παράταση για την
Οιμιοιιμγίοεεχωμισιο0Οήμοιι
για διατήρηση
της ονομασίας
Τουρισμός
Έπικίνδυνεςδιαδρομεΐ”
και προβλήματα για
τη "βαριά βιομηχανία”
τηςΚρήτης

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο