Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-20072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-20072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΟΣ ΔΥΤ. ΝΕΙΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΕ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
100
Ετος]ΟΟό Αμφύλλου 30.i7S
Νέα ρύθμιση
για το άσυλο
στα ΑΕΙ
Αυτεπάγγελτη
ΕΛ..4Σ.
όταν διαιηοτώνεται ΙΙέοο
Χώρο
οι οποίες
καμία οχέση με την
διακίνηση Ιδεών.
η την
των το
ουναντήΙ)ηκαν Χθες η
Παιδείας Νίκη κοι Ο
Ι)ηοιιργός ΤΟΙ Πολίτη
Σελ. 6
ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συνάντηση
πρωθυπουργού
με Χρ. Στυλιανίδη
Η ΙΟμ
ηωιτικήςηροστασίος
ΤΟΙ]
"ΙΙΙ" ΙΟ
μξΙΟ
ξύ Κυριάκου
ιου τη
tlW
ΟΙΙΚή ΙΙΙ
από
ιου
ο Σελ. 4
Επίτροπος: rnv ηοώιη
στο Μαξίμου, ο
Σιοινύς. ηου το
Χόφμα τοι νέομ
ροάηοή ιου από θέση εκπρο-
0ώΠ0μ 4
Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.: o αντιστρά-
"K ΕΛΑΣ.
γόε ιου Σώματος. O τομε-
ιου ΣΥΡΙΖΑ
ΙΠξ ΔεξΙήςΙΙΕ
ΚΟΙ)μενη προκλητικότητα.
lOV
υπουργό ότι η
επιλογή νέου δεν
κομία σχέση με κομματισμό και ανο-
Μεταναστευτικό:
βόμβο vo
η αφορά ιρ μετη
νοσιευιι«ό - Σε όλη
85.000
ά0ΙΙΑ0 εκ
περίπου
νησιά. οι ησαη άδευτοι
3. 8-8. Σελ. 7
Πειραματικά:
έτους στους
atO
έδωσε η
ρομέως. H παράιαοη οπα-
για ιη
Σελ. 6
Υιός Σκαλία:
δακαυιή Δικασιη,
ρί0 ΙΙ Ι.Κ
νέο ρ
τροιιη. ιο
από
γός Κοσόβου. για να μειοβεί οιη
Χάγη. Ι Σελ. Ο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΑΙ.Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14
BOEING
ΣΤΑ 8 ΔΙΣ. ΔΟΛΆΡΙΑ Η ΖΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 737 ΜΑΧ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
J.oo
Ιδρυτής. Γ. Α. Βλάχος
4
ΑΘΗΝΑ, 20 Ι0ΥΛΙ0Υ 2019
Σε ΙΙόρκο. αλσύλλιο. αλλή σια Ι.Χ. κοιέφαηην κάτοικοι μειό "Ί.ιρές φοβούμενοι μετασεισμούς.
Τα 5,1 Ρίχτερ τρόμαξαν την Αττιι«ϊ
O σεισμός έγινε ιδιαιτέρως αισθητός, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα
Ο o Ι-Ιομός
των S .1
όλη την ΟΙ
ΑΙ)ηναΙΦΙ βγήκαν ιιι") τα
μαγμένΟΙ κτιι ΥΙΟ
για Ι)ύματα ή
δεν ενώ
ζημιές ήταν περιορισμένες, Μια ΙΙΙΙλΙά κα-
τοικία
κι ένας
οτο μ
ενώ (ΓΙμιές
κτιρίων "ρ Και
ΟΙ ο ο την
Αρχισε ένα ακόμη ταξιδι στο Αιγαίο
ΤΟ άνοιξε 5t“l Η
tCw Τα 19 με ΙΟ
ΙΟ μήνυμα Σελ-
ΣΧΟΛΙOΙ
ΤΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙΣOΥΝΑΚΙΙ
στιηιή στενά τη μετα
το ΚΙΝΤΙηκό
ό η Ι ».ΙΤΙΚής
οεετοιι»τητα τέθηκαν το ΕΚΑΒ οι
μαινάδες
Σελ
Σχεδιασμένη
η εξόντωση
των Αρμενίων
τι αποκαλύπτουν
δύο επιστολές του 1915
Η "EvoKtoVia . ήΤΙΝ
μια πολύ καλά
ονένπ και άρτια εκτελεσμένη εηι
Χάρηοη. Αυτό δίκι
τις 7 Απριλίου 1915
την M
της Την
οημαντική έκανε ο
ΤΟύρΚΟς ΚΟΙ ΚΙΙθηγΤΙΤΙίς
ΤΦυ τ MC-
ρ , Σελ Ι Ι
Παράθυρο
για μικρότερο
πλεόνασμα
η ΑΥΚξλΙΙ
Παράθυρο ΤΙΜ] για
το οτο
άιρηοε η
Μέρκελ οχ
ιι K. α νέα
έχει ΙΙ,ΙλοονΙΙΙΙΤΙΙξιακή ηολΙΤΙΚή.
δούμε τι θ« το
Πάντως. πρόκειται να ή.
οτην ΙΙαρούσα φάση
μόνο Και άλλαξε η Κυβέρ-
την
της την ο
η tixt θΙ ΤΙΚή Την
23
Airbnb: 20.000
αδήλωτα ακίνητα
Θα ΤΙρό0ΙΙΙΙΙΙ
της . η Αρχή ΔηιιωΙω .
να η ερί
20 ί δ Ι ΥΙ α
ΧΙ)ΧΙΜ) αλλή δεν δη-
λυθεί ο το οχειικό Στη oovtxtl a
Airbnb
αν "οι tXOlW
δηλωθεί. ΣΕ ιη_Πή θα
α . Σελ 22
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Σωτήρια
n προετοιμασία
H μία χώρα με
ΟΙ ΙOΙΙΙΚ.ή ΤΟ θΙΤΙΚό
σεισμικούς κανονισμούς ( Την
κτιρίων.
από Ι 59.
ιι Ι" ΚΟ Ι δημό
Ενδεικτική είναι η
άμεση
χάρη
ΙΙΟυ ΙΙρΟΥμαΤΟΙΙΟΙΟύ"ΤΙΙΙ ΟΤΟ
σχολεία.
για την απαρυγή
Της
«Πόσοι άραγε θαυμάζουν αυτό που γίναμε;»
Αν η ομιλία ιου
της Βουλής
π Επιθυμία
με πέρα
ΚΟΙ
αης. μειαξύ πο-
όλη
t« ΗΙΠ μη
ιαγιχάοηκ,ε με έμφ<κηοηάιπν αρθΙΧ>
O με
ΙΟΙΙ.
μας
επιβαρύνει με
ΕάΕ η
Ι ΙΙΙλΟ έργο
ΠνΙΙ
Δεν άκου-
ΟύΙΕ
ιοσή πια μιας "Ιβέ ΜΙοης.
ο ηρ&ήΙ-
Κ ςωιά Ι η
με Ο μηΙΜΙάκης,
Δ όΙΙ η lCw ΤΜ"ίΙλ0
μ ΓΙωιωη -
με Διν ι
ΙΙΙ ΙΏ" ένα
βέβαιο.
ΟΙΟ ΚΟΙ
γίνομε ΩΙ.ΙΙό πό-
Τραβιάτα: τελικές πρόβες
ΙΙΙ*
ΑΙΙΙΚOΙί, κοαΙOΙήΙΙα
ιου Τζουζέηε ΒέιηΙΙ έΙOΙΙΙ0 και ιο κορί-
σκηνοθεοίο υηογοάΙΙξΙ ο διευθυντής
ΙΟμ Κ4ηαλέΙOΙΙ ΕΛΣ. Σ". 15
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο