Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-20122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27196
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
καπνός
από ΕΕ για τον
Ιταλικό
Η Ι ΤΙΙλΙΚή κπι n
κή Επιτροπή ΗΙΙΤήηξαν σήμεραίσ.σ. τι-
τάρτη) σε συμφωνία για τον ιταλικό
Προϋπολογισμό τον 2019, ο
10,25 εν μέρει
τάθεσης της εφαρμογή; δύο σημιντι κών
μέτριων- της ιτιιλΙΥής κυβέρνησης: της με-
των κτιι του
ξιφιο-
ΥΙΙΙ ΤΟΙ ; ΠΙ" "ΙΤΟ)-
είπε ο Ντομπράβ-
Επείγοντα μέρα
για πιθανό άτακτο
Brexit από ΕΕ
Υγης“ για Το ενδεχόμενο αποχώρησης
Τον ΙΙν μέννυ Βασιλείου από ΕΕ
τάρτη) to Κολέγιο ΕΙ Ι ρόπων
νήΙΙΙΙ της έγκληση; τη Σύνοδο Ko
της προηγούμενης εβδομάδας για
ε:ΤΙΤάΧΙΝΙΊΙ των πμυεΤοιμΙΙΙΤΙΙόν
H η ΕΞ.ΤΙ-
τροπή ημέρες πριν από νην ημερομη
αποχώρησης περι)κιμβάγει Ι 4 μέτρα
σε έναν πριθμό τομέων ό-
π0Ι. ενδεχόμενο Hrcxil "χιηρίς ΙΠμφιηνίΙΙ"
ΥΙ(Ι
Τις
των 27.
Στον; τομτίς ΙΙΙ Τ0ύς
λαμβάνΙΥ*ΤΙΙΙ. μεταξύ άλ- 3
Εξασφαλισμένη η
ανάπτυξη για το
2019 σύμφωνα με
τη Handelsblatt
*ιιι Vll ΙίΊΙΙ
σίγουρη για οικονομική ανάπτυξη *ιιι Το
2019", γράΙΙξΙ ιστοσελίδα της η
ΙΙΙ" τοι ΑΕΠ
Γ ΙΙΙ τι) ΙΙ
κινά το δεδομένο Του O ΤΙΤί
Την Της ΙΙνΤΙΠΟ.
ότι, αργά το βράδυ της Τρί 2
ΑτΖέντα με προσλήψεις και
αύξηση του κατώτατου μισθού
Εισηγήθηκε o Αλ. Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο
τοι
( ξ μ ξ ΤΟ
Την
ΤΟΙ
δΙ0ψΙΙ"ΙΙό
τοι Αλέξη
( τι) Τετάρτη)
τόνισε ότι "Ι λ.010Ιήσιιμι
μεγάλο μέρος των δεσμεύσεων της ΔΕΘ.
ΤΟΥ
O Αλ. Τσίπρας , την εισήγηση του
τους Ιπ0υργ0Ι%ς της Υ,Ι βέρνηαης,
ΙΙΙΙ;ο κιιι (5ΤΙ
το ΧΙΙΙ ΥΙΙ
εντείνουμε τις προσπάθειες και ΤΟΥ
κι" TOV τοι
ΟΙ.*ΤΙύς ή η
Επίσης, ο Άρωθυπουργό;
ΙΙνέφιρι ότι υπολείπεται ΙΙΥόΙΙΙΙ
K lTli
ΙΙΙ"0Ι άρΙ0, 410 ξ ΥΙΙΤ_
το οποίο έχει ήδη
στον προϋπολογισμό
ΣΠΙ διαμορφωθεί ο νέος
νόμος για τηγ προστασία της
ΤΙς
ίδιις πηγές, ο Αλ. Τσίπρας
έθισε στην εισήγησή του "ιιι νην
συζήτηση. των επόμενων
ΙΙΙΙ
της τοι. νόμου
Κατσέλη ΣΤΙΙθάγη, εφόσον αυτό
χρειάζεται.
O πρωθυπουργός έθεσε ΙΙΧόΙΙΙΙ
το ζήτημα της αύξησης του
μισθού ι"ι1 τέλη Ιανουαρίου,
ση!ΙΤΙΙήνοντας ότι προετοιμάσει
*άποΙΙΙ σχήματα για "ΙΙλΙές
οφειλές στο δημόσιο ΗΠΙ ιπ<ι παφΙΙλΙΙΠΙΥό
"ΙΙΙ*
Εξάλλου σημείωσν ότι ο
διάλογο; Κράτους : .αι Εχ Λησίπς,
στο πλαίσιο επιτροπής που έχει
συγκροτηθεί για το θέμα αυτό.
Σε ό. τι αφορά την ΠαιδείΙΙ, σιβμφιοΥΙΙ
με τις ίδιες πηγές, ο
σχεδιασμός για την
εκπαίδευση, προβλέπει ότι 2
Δράσεις για την ενίσχυση των ελεύθερων διαπραγματεύσεων
στην απασχόληση ανακοίνωσε η Αχτσιόγλου
Τ ο εργασιακών
ΙΙφιιρμόιιτη ΑΙ πλΙΙίΙΊ0
προγραμμάτων οιμιινομΙΙ*ής
μογή; οδήγησε μείωση των ιραγματι
Ηών ετήσιων μισθών κατά 18%, αύξηση
της μερικής 28%, (ΙΙί
Της (ΙΤΙ) 160% ΙΙΙΤΙΙ-
ξύ νέων), μείωση τη; Χάλυψης
συλλογικέ; πυμβάσει; εργασίας , από
ρίπου Το Τον
εργαΤΙ"0Ι$ δυναμικού ενώ οι ατομικές
συλληΥΙΗΙόν αποτι-
το μεγαλύτερο μέρος τη;
της απασχόλησης του ερ
δυναμικού.
T (1 ΙΠOΙΧΕίΙΙ με ΤΟΥ ΣΕΒ ,
τον Λιμασμένο Ιούνιο η
πουργός Κοινωνιγή; ΑαφάλΙ
σης Υ.ΙΙΙ Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη
νιδρίΙΙση της Επιτροπής Διεθνών Κανό-
της Διεθνούς Οργάνωσης
(ILO) για την Ελευθερία των ΙΊ λλογικ<ήν
δΙΙ1πρ<ΙΥΙΙΙΙΤξΙ$Ι ξΙOΥ H
δρίΙΙΙνη πραγματοποιήθηκε ιντο πλαίσιο
Της ετήσιας της Διεθνούς Συνδιά
με αφορ-
2
Νέα προσέγγιση για τη Θεραπεία της
λευχαιμίας από Ελληνες επιστήμονες
Επιστήμονες στη ηρετανία, με ελληνικής *ΙΙΙ κυπρΙΙΙ*ή; Ι-
ρευνητές, (Ι”ΙΙΗάλυψα . ότι μια δραστική ουσία που ιεριέμΤΙΙΙ σε ΜΙθαλ4ΙΙΧέ;
μπορεί v« επίσης τα της λεν"χαιμίΙΙς.
οι ερευνητές tor Ινστιτούτου Wellcotne Sanger Inslilule, ΚΙΙθώ; πανεπιστη-
του που έχαναν τη δημοσίευση στο πιριοδΙΚό
"Nature Communications", βρήΧΙΙΥ ότι η εν λόγιο ουσί<Ι (SPHlNX_3]), .τ0ι έ-
να σημαντιγό γονίδιο τον (SRPKl), μπορεί να εξοντώσει
( ΟΜ ιπιι
μη λευχαιμιχά της 10λνμελού; εΛΊΙΙ οι
Βασιλείου, Τόνυ Κώστα; ΊΤΙλέ:τη;.
Η ΟΜΛ μια επιθετική μορφή 0ι αίματος, πλήττει ΙΙν 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο