Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-20122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ
20
ΕΤΟΣ:
ΑΓ). ΦΥΛΛΟΥ,. 13781
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚOΣ, 1781
Ι Ι] Ι Ι ΙΙΙΙ Ι (Ι Ι Ι Ι
1,5€
Τ:2Ι038Ι77οο-2Ι038Ι77Ι6-2Ι038Ι7737 13:2103817331-2103817281 E;iho@otenet.gr%/:www.ihodimoprasion.gr
To υπουργείο Ενέργειας
θα επανασυνδέσει 3.800
οικογένειες με τη ΔΕΗ
τις 0
βοήθημα
ευρ-ώ.
2,90
ύ 4ωυς S 2
και αβολή τ ω.)
ΔΕΔΔΗΕ
Μαύρα Χριστούγεννα
για ΤΙς ελληνικές
οικογένειες γιατί αδυνατούν
να αγοράσουν
πετρέλαιο θέρμανσης
ΊΙΙ
έως
χαμη)ά οι η
ι α Ι ης
,ώΙας Σύμφωνα με
αυξημένη οπό
σχέση εξέΝΙξη
της
ημής
η αύξηση
ΙΧα
Μέγαρο Μαξίμου
νηματά το
ότι
Ρυθμίσεις
Αρχή
της
Παυλόπουλος
o ης
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NIELSEN
Στους δέκα Ελληνες,
οι επτά επιμένουν ότι
η οικονομική κρίση
παραμένει αδυσώπητη
έγκυρη Nielsen επι-
βεβαιώνεται ότι οι Ελ-
δεν
οι
ζούμε με συνθήκες παραδείσου.
Και
διό Ι ΟΙ ίδΙOΙ ζ0Ι_Τ
σε αυτές τις ανωθήκες.
φΙβΙΊλουν ότι η Ελλάδα θα κατα-
την οι
12
Επτά δέκα Ελληνες πι-
OlKOVOlllKti ΣΤΙς 68
ο δείκτης κ(ι-
τι" " ΙΚ οτο
τρίτο 2018, σημειώ νοντας
κατά μία -
να με της
ΙΙΙΠά ΠΙΙρΙΙμέΝΙ Ι
χαμηλότειχ ς από
ομοειδή δείκτη που εί*ΤΙΙ στις 87
ότι η ΧώΙΗΙ βρίσκεται
to ΤΙΜ ΙΙΙΙφΙβΙ ν
λουν ότι η θα καταφέρει
να βγει από την οικο%Τιμική κρίση
12
Τω v
η Ελλάδα εξακολουθεί ντι
την
Την ερΥΙΙOΙΙΙΚή
ανασφάλεια, τρεις στους δέκα
την ε
0 ί ΙΙ ΤΟΙ" (32%),
οι ανησυχίες για την οικονομία
(28%), η (26%)
ΚΙΙΙ ΠΙ ΤΟΙ
κυριοι3 (23%).
TO Τρίτο τοι 2018,
στοιπ: δέκα Έλλη .τς ανησυχεί
την εγκληματικότητα (12%)
TltV τιτ
μπτη ανησυχία, με σημαντικά
τοι ΊέΤ)0 (7 %
Τέλος, τά στοι.ς δέκα Έλληνες
Τα έΕ0 5ΙΙ ΤΟΙ
ΕΙδ κότερα, οι τρεις
για περικοπή των εξόδων,
της
κών m % ) ,
ΟΠΙΤΙ0ύ (62%) ΚΙΙΙ
στα έξοδα για ρουχισμό (56%).

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο