Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-21122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

21
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13782
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
ιστορικά αντικείμενα
Και μέσα στην κρίση
σπάνε τα ρεκόρ
ΜπρΡΕΙ
ύψη.
όμως ,
i συρτραΙ-
(98" Τέχνη - Έρως.
Ξεπουλήθηκε
κιιι το του ΔΕΣΦΑ
ΤΑΙΠΕΔ η
.SENFUJGA
ης
SL.l_L
ΓΕΕΘΑ
δω.Ι.μ.νη
Νόμος Κατσέλη
Σε δίμηνη
ΙΙΙ ΙΙΙ Ρα-
To θέμα
Της ΙΙΙ
“ Χαρά της ΥΙΙψ
ακ. ήτοη
H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ
Επιτακτική ανάγκη
η επαναλειτουργία της Χαλυβουργικής
lVlll
χέρι ω ξΛων επνδυτών. Πέρα από
Το πιο
. et Κω για
Τα
Κή ΙΚή,
η ΔΕΗ
Τα
λ Λ της
Ι. H Της
μας πι
ΙΚή
ο MONA
4.
και
Το α
μας
ας μας.
αν κο ι "ΙΤή0Ι>
Κ<ΙΙ
ΤΙώ
"οι οκτ"
της ΚΤΙΙ
3. ΓΙΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο