Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-21122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ANElH
nP010trH
ΙΤΙΙ
H ΕΥΡOΠΗ
Ετο
THt
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝOΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΙΚΙΑΣ
9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο