Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-21122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ιι 16
ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδησή
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
φτηχο ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
των Αγρινιωτών
αΗΑβ 0 η to to S ΓΕΛ
θλίψη στο Αγρίνιο
«Απόλυτη
για τον θάνατο 1δχρονης Μαρίας
„ΦΙλόΔημος„
Χρηματοδότηση
τεσσάρων έργων
στο Νομό
@ Ο ΑΫΡΙΝΙΟΫ
ο
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο