Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-22052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κ ΤΡΙΚ
ο ΜΙΛΙΑ
ηενητκ.
ΤΑ τκογηΙΔΙΑ: ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνείδηση
της ΑΙΙωλΙας και της
Πραγματικότητα o νέος ΦΠΑ στην αγορά
ΤΙΜΟΝ
ΣΤΑ
οιολ όζουν ιηαγγιλνοτίις
Αγ-ρΝί0ω τρ
[ήμερα η ΙΠΙOΙΚή
Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις
"ς ΙΙμά
LAVA
ENERG
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο