Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή για την 22-05-2020

Ανατολή-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ανατολή

Οπισθόφυλλο Ανατολή-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

22
MAIoy 2020
1932
8.819
Σελίδες 3 και 8
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ΠΟΠΗ ΗΛ KOZYPH
Νεκτάριος Κερούλης:
συζήτηση
για το λασιθιώτικο ποδόσφαιρο»
γμρ»γςξεγρψμφψιρδδήξρψς
Ένα στα τρία
καταστήματα
εστίασης σκέφτεται
να μην ανοίξει...
DELIVERY
ας ημέρας
νέα ώσΤιΚά -σνακ
από ο ένο t4as!
28410 26250
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
199€ΙΣΥΣΚ
3,09€ΙΣΥΣκ
ΜΠΥΡΑΡΙΙ5 6
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Σε σαράντα παραλίες μας
θα κυματίζει Γαλάζια Σημαία
Δεύτερος ο Ν. Λασιθίου στην πανελλαδική κατάταξη
Την
της Φύσης
Τρυ
μα τος Σημαία.
στη χά.φα μας, οι βραβεύ-
σεις απών. μαρΙ πώ”
τουριστικών σκαφών.
497 ακτές.
4 μαρίνες 6 τουρ«
στικά η ΕΚ.λόξ α
ατέΧξΙ την 2η θέση ης-
ΟΕ 47
ΑξΙΤξΙ
Των 47
ΟΤΟ
η το
Πρώτη στην α
νςδείχθη ε πάλι φέ-
τος, η Περιφερειακή E-
νότητα με 94
ΛΑΣΙΟΙOΥ
ΚΤΕΟ
ΟΕΙΙΥΕΑΥΙ
σημαίες και ακολούθησε
η 40.
Τους Δή-
μους του N, Λασιθίου. ο
με 27
Σημαίες, ο
_μος 9 O
Δήμος 4.
Την Τέ-
ταρτη δε«αετία υλοποί
η αης tOS
στη μας,
Σημαίες θα κυματίσουν
και Φέτος στις ελληνικές
ακτές. επιβραβεύοντας
την
υδάτων και το ι ψηλό επί
πεδο ιι
πηρεαιών στους λουσμέ-
Την
Της
CANOlA
Can"Cv€l

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο