Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών για την 22-05-2020

Δημοπρασιών-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑί0Υ 2020
"P. ΦΥΛΛΟΥ 27543
Δεν θα αφήσουμε
εταιρείες, όπως η
Aegean, χωρίς
φροντίδα
« θα αφήΙ (ΡΙ μΙ "ΙΙΙ ρέίε;, η
ο ι πι)ιι)-
ΤΙ*ά εργαλεία για τη στήριξη της
"ιιι Την
Aegean, το οποίο όμως δεν (ΙΚόμη έ-
ΤΟΙΊΟ,
το
νηΤΙ*Ιί Ι ΧέδΙ0, ΙΙΙξιρΥΙΙζόμαιιτι ένα
τοιο
Ο ΤΑΡ
ολοκληρώνει την
φυσικού
αερίου στο
ελληνικό τμήμα
τοι αγωγού
ΣΤΙς 20 MlliOV 2021), Ο
Αγωγός Φυσικού Αερίου ( ΤΑΡ AG)
ΟΤΟ Τη; ΤΟΙ ( ξ 80*1-
λιιτουργία (commissioning),
Την
Τμήμα ΙΙΥΙη 0Ι3 OTtlV
Την
Κ«στοριάς και τα ελληνο 4ΙλΙΙανΙΖΙί ΙΙΙί
H ΥΙΙΙ
Δημιουργήθηκε το
πρώτο τεχνητό
μάτι μιμείται
αρκετά πιστά το
ανθρώπινο
Επιστήμονες από το
τις ΙΙΙΙΑ ότι δημιούργηοαν
ένα τεχνητό μάτι, το οποίο για πρώτη
ψοφά μιμείται ΙΙρκετά πιστά τη δομή τον
ανθρώπινου ματιού. Το βιομιμητιγό μάτι
τη να μελλοντι
ψηψΙΙΙΚή ανάλυση υψηλής
*ιιι να εφαρμογές
ρομπωτιγή, οιη δημιουργία ιπιστη
οργάνων κ.α. οι ερευνητές
μοιί , ότι μέσα (Πην επόμενη
μ:τορνί να Ι±.μΙ2.Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
=ιΙΙ2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10364
210-3215692-688 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Μισθός και όχι
επίδομα ανεργίας
μιρα μια ευχάριστη
θέση: έχουμε
ΤΟΙ *Οψ) ν (Ρ-
ϊ0Ιί ιιι επιτυχία χάρη
Την
πολιτικών
ΥΙΙΙ ΤΟΙ
επεσήμαινε ότι σήμερα
περπατήσουμε Ι Τη γέ
φυρα που ΊΙΙ;
(ΙΠ(5 Την V-
ΥΕίΙΙ
την ότι πολύτιμιΙ ό-
τεία αλλά *ιιι υ βηματισμός της
κιιι ( το
του χθες η ΥΙ βέρνηση για
στήριξη
ΗΙΙΙ της t
κπι
την προτιμούμε μισθό ΧΙΙΙόΧΙ ι-
"ίδομΙΙ ανεργίας-
ρίΙΙς μας για νατο Τώρα ΙΛΊΙΙ
σαφές σε όλους ότι βρισκόμαστε
.ΘΙΙ
to δρόμο οδηγεί ΥΙΙΙ
ή άλλο δρόμο
νην Εμείς διαλέγονμε το δρόμο
που μιι; βγάζει μι Ιό-ληλΕΥΥΙή1, μν
θΙ νότητα, με κοινωνική δικαιοσύνη *ιιι
γρηγορόΤξΙ>ΙΙ την χρίση.
Στηρίζουμε την
«H Ελλάδα είναι ακόμα καταλληλότερη για
επενδύσεις, από ό,τι ήταν πριν από ΙΤέΙΙΤξ μήνες»
Επικεφαλής TUI: Καμία ανησυχία για
Ελλάδα και Κύπρο από τους
Γερμανούς Τουρίστες
οι μισοί δέτ σχεδιάζουν για το φετινό χαλ0*ΙΙίρι, μόνο το
ταξιδέψει στο εξωτερικό ΥΙΙΙ τουρισμό, με δημοσκόπηση
το ARD. O Ομιλο; TUI θειορεί ότι δεν πρέ:Τει να
n n (Η Τα Kll
χαι η Κροατία.
Οπιης στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαρΙΙΙOΙΙό Τον πρώτον
της γερμανικής δημόαιας τηλεόρασης ARD. το των Γερμανών δηλΙήνΕΙ ότι
δεν σχεδιάζει φέτος διακοπές Πέρυσι το ΙΙντίΙ“0ΙΧ0 ποσοστό ήταν
N)
προγραμματΙΤΕΙ διακοπές εντός Γερμανίας. ενώ ιπην Ευρώπη
ΤΟΙ ΕΠΙΧξΙρημΙΙΤΙ*0Ις
ΥΡΟ (Young Presidents Organization),
Την
*ΙΙΙ
όροι ( t από
τον κόσμου. της
το ΙΙπόμυμα της Τετάρτης. ήταν η t.Tl
τυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας
ΤΟΙ Ι1Πό Την ΗΙΙΙ ξ-
βήματα ΥΙΙΙ την ανάκαμψη
ελληνικής οικονομίας.
O απάντηαε ερωτή-
ΤΙΥές της Ελ)Δδας. τονιζοντας
ΙΙΙΥ0δομή«ρι η
της κυβέρνηση;
*ιιι συμπληρώνονται
t tl
κής έναντι του
-ΙΙΙ 10

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο