Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος για την 22-05-2020

Λακωνικός Τύπος-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Οπισθόφυλλο Λακωνικός Τύπος-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

0λες οι
στη σελίδα 12
τραυματίες στους δρόμους επέτειο της Γενοκτονίας
των Ποντίων ΙΙ
της Πελοποννήσου > 0d.8
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ προτείνει
η Καλαμάτα 8C > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
22 2020 24 Ι Αρ.εμός 5878 Ι Τιμή
Τη» 273ΙΜΙ253 2731081250
οι οκτώ βραβεύσεις συνιστούν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών
«Ξεθωριάζουν» στη Λακωνία
οι Γαλάζιες Σημαίες
Κυριαρχούν απόλυτα και φέτος οι ακτές του Δ. Μονεμβασίας
την Ελληνική
Εταιρία Προστασίας Της Φύσης
Εθνικό Χειριστή τοι
Διεθνούς Προγράμματος
λάζιο Σημαία. at.n Χώρα μας Η
Ελλάδα τη 2η θέση σια*
κοσμίως ανάμεσα σε 17 Χώρες
με 197
μαρίνες κοι 6
Των χωρών
συμμετέχουν φέτος στο πρό-
γραμμα, η Ελλάδα κατείχε το
των συνολικών βραβευμέ-
νων ακτών. Η Διεθνής ΕΠΙ-
τροπή βράβευσε iPtlOS 3.895
ακτές. 691 μαρίνες και τουρι-
ΤΟΜ
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχ-
ρτιακή Ενότητα ΧαλΊδικής. με
94 0ημαίες.
Διανύοντας την τέταρτη δικοε.
tia υλοποίησης του προγράμμα-
τος στη Χώρα μας. γαλάζιες
σημαίες θα κυματίσουν και
ελληνικές
βραβεύοντας την εξαιρετική
Ποιότητα και το υψηλό
επίπεδο προσφερόμενων υπη-
ρεσιών ΟΤΟυς λουόμΕν0υς. και
διασφαλίζοντας με ια κριτήρια
καθαριότητας και υγιεινής tnv
προοιοοίο της Δημόσιος Υγείας.
ουνάΕΙΙ 9
<ίΟχι τα σκουπίδια στο κεφάλι μας»
Έντονη αντίδραση κατοίκων της Κονιδίτσας για την «Αλογομάντρα»
οι
orltvovTl στη δημιουργία ηρο.
απορριμμάτων στη θέση
Κοινοτήτων
οίας. Κονιδίτσος κοι Βρεσθέ-
vtov. πλησίον της παλαιός ΕΟ
Σπάρτης -Τρίποληφ
Λίγες ημέρες ΤΙς
KOtOlKtOV
Κοινότητας Σελλασίας. ακολού-
γενικής
συνέλευσης των Των
Τοπικής KOlVOtntOS KOVlbitOOS
ζει την Πλήρη εναντίωση
ντόπιων στη μεταφορά σκομπι-
διών κοντά σΤΠν περιοχή
Ένταξη
στο καθεστώς
μειωμένων τελών
για επιχειρήσεις
στον Δ. Σπάρτης
Με απόφαση του Δημοτικού
2013120201 η
ωση οε ποσοστό 34%. των
τελών
και πλατειών. για την τοποθέ-
tnon οι
όλες ης κοινότητες του Δ
Σπάρτης. ως Κατεπείγον
μέτρο αντιμετώπισης των ου-
τοι.
ουμ&0υλίου Ισιις 22/4/20201
η απαλλαγή
οπραξης κτλών καθαριότητας
— φΙOΙΙ0μ0ύ ΚΟΙ
επιχειρήσεις ΓΙΟΙ. έχουν πλη-
Ι 1332020 και για το διάστημα
μέτρων
Γιο την απαλλαγή είσπραξης
τελών καθαριότητας —
σμού και φόρου ηλεκτροδο-
οι
ntl να Ι.ΙΠοβάλ\ουν ΟΧΤΤικό
OlKOVO"l-
Υπηρεσιών του Δ Σπάρ-
(Τμήμα &
Περιου0ίαςΙ. to οποία θα Ου-
ενεργών ΚΑΔ όπως ουτοΙ
ηροοωηοηοιημένης πληρο-
ΤΑΧΙ5ΝΕΤ. 2)
έτους 2018, 3] αντίγραφο των
01/03/2020 έως ιο
διά0Τημο εφαρμογής των μέ-
τρων ΥΙΟ
δομένων λογοριαομών κατσ-
ρεύματος κοι
εξοφλητικών αποδείξεων
ενεργοποιήσει ΤΙς
επιστροφης των ποσων που
κοι
αφορούν τέλη καθοριότη-
ΤΟς. ΚΟΙ
φόρου ηλεκτροδοτουμένων
Συνωμοσιολογική ή
θεσμική ενημέρωση;
Βασίλη Βαμβακά

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο