Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική για την 22-05-2020

Ναυτεμπορική-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΙΙΙΙΙ
9 %7Ι9
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 Τιμή: 1.30 €
ΟΑΕΔ - Απρίλιος
53.367 περισσότεροι
άνεργοι σε έναν μήνα
αύξΜη των εγγεγραμμΕνων κα των
στρ0σμένο Απρίλη. γεγ0Ί* που
ΙΙΙ Ι Ι
της ανερ Λτκ στη O ΟΑΕΔ αντικοίνυωε
Την 21 , ή
211.526 των ανέργων
ΑπρΟ,Ι0 του 2019. Σε με Tt:w φιέσυκ
lOV
Μάρτη του 2020. π τω
οτο κι" R 367
στρυσότερα»ς
ΣΕΒ: +155.000 άνεργοι
έως το Τέλος του έτους
ΕπιχειρΙΟξΙ.Ι3ΙΙ κα
(ΣΕΒ) EKT4Kt ότι 1 55.αχ)
"lrrv αντρ όΙΙ στο έΙOΙΚ και
στην vo την με
το SlJRE σελ 4
Α τρίμηνο 2020
Με αρνητικό πρόσημο
ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά
ΤΟ
τρίμηνη τω 2020 γκ την
ΚΙΖ
με τα GFK. το πωοστό πτύ»πς
σε ήΙ1ΚΙ TW
σε σύγκριση το αντίστοιχο διάστημα του
2019. ΩOΤά 0, l"ltlimn
εσώΙΙΝ μέχρι στιγμιΚ στο β τρίμηνο
έτακ, ακόμη σε
11
Νέοι όροι και προϋποθέσεις
για ΤΙς επενδύσεις του ΟΛΠ
Εννέα α πορέγκ.λΙΤΕς θέτει
υπερΙ.ΙΜ0στηκε από το
με τη περφαλλΕΝΤΙΚΙΟν
ΣΤΟ
λ*νονται και 231 γεν" και
σελ. 10
1 τρισ. δολ. διοχετεύει
η Κίνα σε 5G και ΑΙ
ΣΤΟ ΤΙΚ εστιάζει το
Πεκίνο. στην κούρσα παγκόσμΜ κυφαρ"α.
ΠΙΆ)
διοχετεύει Ι Α TV". η,_ στην κινεζική (MKWO-
ΚΟΙ
νοημοσύνης. 9
ΜΑΞΙΛΑΡΙΗΕΚΤΠΑΤΑΚΕΡΔΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
27.228
ΤΙ ισχύει για απολύσεις
και θερινές άδειες
Τα περιθώρια κινήσεωντων επιχειρήσεωνκαι τα επίπεδα προστασίαςτων εργαζομένων
ΤΟ θέμα των επιπέδων π ροοτασίας
Ιων εργαζομένων από ΙΙς ιΙΙΤ0λΙί0ξ1ς- κ(ιι ΙΙς μπα-
ΙΙΧΜΙές συμβάσεων. ανάλογα και με τις κινήσεις
1011 κΟι το θα Κάνει χρήση 101
της παράτασης των αναστολών ή όχι.
101
Ταιιτάκμν.ΊΙ. τκιράο . ΤΙΙΙ διευκρινίσεις για την τύχη
ορΙOΙΙέΤOΙ χρόνου Και
ανοίγει ΥΙΙΙ τη μη ουνέΧΙσή τους μετά
τη λήξη της αναστολής υπό προϋποθέσεις. ε-νώ,
διευκρινίζονται χρή για
τη δικαιούμενη θερινή άδεια τι."
. έΤ0ν ΙΤΙΜ) έΤΙΙ%ΤΙ . χρήση Της ειδικού OKOtlOlj.
αναφέρεται. οι ετιιχειρήσεις που επαναλει
ΕΧίτααης των αναστολών κα ι ανακαλέσουν το 100%
ΙΟΙ tl KKKOtllKOlj ΙΟΙΙς ενεργή (ΙΙΠΙOΧόληση -ΚΙ
εφόσον δεν κάνουν χρήση ούτε του μέτρου ιου
ασφαλούς λειτουργίας. 8Ιύκιδή ιης
ΙΙεΡΙΙΙΧΠΙής ΙΙΙIΤίΙΙΤOΙΠ OTlS δΚΙΙάξεις
της εργατικής νομοθεσίας. δηλαδή μπορούν κατ
αρχήν Κι ΙΙΙΙ0λύ0ξΙς, με ει-
δικού ς εργαιολόγους. Διαφορετικό το πλαίσιο
για t1S πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ- οι
οποίες υ ποχμούνται να διατηρήσουν για 45 μέρες
ΙΙξΙά t1W αναστολή Ιούς ίδιους Και
με τους ίδιους όρους εργασίας. 5
«Προσκλητήριο»
σε μία νέα γενιά επενδυτών
Με κεντρικό συντονισμό από τρ η πολπ»Μ α-ιενδύσειων χώρας
Η Κύπρος
προσφεύγει
πρώτιι
0TovESM
Ί ην ΙΙρώΤΙΙ της Ευρωζώ
νης που στην
ληπηκή πιστωτική γρχιμμή
Ευ Μηχανισμού Στα-
(ESM) η
Προς. με σκοπό την κάλυψη
των υγείας που
έκυψαν λόγω Της πανδημίας
του κορονοίού. σελ. 9
Tolockdown
«κόβει» εισαγωγές
και τουρισμό
Σε επίπεδο χαμηλόιερο ιου Μαρτίου τοι) 2019
έκλεισε το έλλειμμα Του ισοζυγίου Τρεχουσών συ-
γών καιά τον φετινό , εξέλιξη που
ταναΚλά. 0ύμφωνα με Την ΤΙΕ. Τη μεγάλη
της δαπάνης για εισαγωγές αγαθών, ειδικά ιων
καυοίμων, καθώς και υπηρεσιών. αλλά και Τις
κατά 71 % ΙΙΙξΙδιωτικές ειοτιμξεις λόγω δΙΙΙ
κοπής των αξΕΧ1πορικών μεταφορών και Της λει-
τουργίας σελ 2
Ποιες
σήκωσανφτερά
γιαΕλλάδα
Ά&ονις Γειοργιάδης
Ανάπτυξης
Υπάρχει

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο