Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport για την 22-11-2020

Μetrosport-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Μetrosport

Οπισθόφυλλο Μetrosport-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

NAOK vs NAE TIANNINA KOPYOAIEX Ano40XE/ MATCHCOMBO EIIKA ITOIKHMATA Stoiximan TO TANNIAI OY KAAYTEPO AIEEY A IKEC APMOAIOI oMIETHE MGAIPYOMIETHE EMnOPIKE EIKoINONIAE EEen wwoa 22NOENPOY 20201PorvAAOY 24 OY: 26341 TIMH:1,30 METROSPORT.GR METROPOLIS 95,5 METResPORT OI TOYPKOI 6 MIAIA AnO TO KAZTEAOPIZO OA OrO NOT ANAOTNEA OYAATTH AROY 29 NOEOY KA TOANE AnoDANANOE ANOKAETEAOPZo KA POAO ENA OPATA AYNAMI ANTIAPAT oRUC RES THN ANATOA MIETOEO E nOAOIOAIPIKH AIKAIOEYNH ENA BHMA MIPOZ, AYO IIE0 BIEIPINIA S0 METROPOLIS 126 MEPE META! HENILPOOH OEMBAHMATIKOY APXHFOY OEMA CMANIOE VS AEMAE 230l1EAO 1715) CTROPOLS AP betshop toiximci ENIKEL MANTOY AN TAEYAVE) EuI ONANNIA rIA TO EKTO TPINONTO KAI THN KOPYOH rIA O APHE ETO A NIKH rIA NA TAPAMEINEI EE ENAOH ME THN KOPYOH KAI NA NAPEI YXOAorIA ENOVEI AINTXOOEN OEAEIo NAOK ME NEPEIPA BAIKO ANENANTI ETOYE HNEIPATEL, ArnNAE DBTANEAMADMEMANOHNKOPVOH XOPIZKOVEITA WAnOITOAH APOMOY rIA NA IHPONABEI THN PSV O AOYTKOYETO noIEE NAPEMBAZEIZOAKANEI OMANTZI03 THNENAEKANA BONAIO ** YYOAoriA TON TKAPZIA ITH AIAKOnH O KOOYT KAOPIAA! «EnIETHMONEE» TOY OAYMIIAKOY EBPIZAN XYAAIA TON MIOAONI THN OPA NOY EKANE AHAQEEIE nHPE TO NTEPMII METROPOLIS CRASH NAAEVE, EST 8s80iAMA EXATE MKTLEAU THN EVKAPIA HTOTENAM, 2-0 TH EITI wAG THN EYKAIPIA AnoOATIzoYN rIA TON XEPNTON TEST OYrIA T 2 2 2APAEH NEAT nOATKHE AIE coviD-19: H ENMAAA NENOEL, 108 NEOI OANATOI 522 AIAENAHNOMENO1, 2.311 TA KPOYZMATA (606 ZTHN N.E. OEZEANONIKHE)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο