Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-22122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΕΟΥ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙOΥ
— ΤΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
«ΧΑΡΙΣΕ» ΧΡΕΗ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ο
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΤΟΝ
ίογΕασΈ)Κ
ΑΝΟΙΚΤΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΙΙΙΥ4ΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο