Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-22122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΗΗΗΛΕΙΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ProfiNel.us.sr
ΣΑΒΒΑΤΟ
22
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ
2018
τιμήι Βαλ
ΕΦΗΜΕΡΙΔ4 ΤΡΙΣ ΗλΕΙΑΣ Ε,ος ι 60
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΜΟΝΟ
οικογενειακός ιατρός
σε όλη την Ηλεία
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ
2120
ΑΡ. ΦΥΜOΥ: "7
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Άναμμα
με εκπλήξεις.
OPEN
24
ρ aco
Εορταστική διάθεσ
καφ ς
2621025161 - „hat s
2—ΤOΓΊΝΤΖΗΣ
Γαλοπούλες
ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γερμανού ΘΑ -
ΚΟΣΜΗΜΑ
Γ γακόπουλ
ΑΙ. 0Ι2Ο
ξΕΙΚ
y 1411F. .
e-shop: giannisgeorgakopoulos.gr
Ερμού Αμαλιάδα - Τηλ.: 26220 274
ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Ιάέ.ς
Γαλοπούλα
Κότες
Κουνέλια νωπά
4,3Υ
7 , 5έσ
933*

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο