Γνώμη της Πάτρας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας για την 23-02-2021

Γνώμη της Πάτρας-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας

Οπισθόφυλλο Γνώμη της Πάτρας-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

TPITH 23 gnomip.gr OEBPOYAPIOY 2021 HMEPHIIA EOHMEPIAA TON NATPONN APYTHE XPHZTOX 1. XPIZTOnoYAO povoc 206 Apt8y, pUAAoU S564 TIMH1EYPO END ETENAZOYN TA AYO NOTOKOMEIA THE MATPAE ME 104 ATOENEIE, ANOEE KI AMMH MEO ETO NNIN AYEANONTAI TA PANTEBOY EPXONTAI NEEE MAPTIA H navõnuía CniVakES.. Eenépaoav TOu 725.000 OL EHBoALaouoí protoselaaereo9 41 TA BETIKA KoMATA TT OVAKET. 15 THIN-RIBOTO 65 ANAKOINDOHKAN XBEZ 2TO NOMD HnoEAHN 3AKIHPUE P2MR THN KAAZIAIH= ZIHN TAIEA KAOONIKH ANTIAPAEH 2TO NEPIOEPEIAKO EYMBOYNIO AYT EMAAOE A TON AKAAHMAKO XAPTH To <

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο