Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία για την 23-02-2021

Νέα Εγνατία-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Οπισθόφυλλο Νέα Εγνατία-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

KAVALAPOST6= GRte TH¢ Kaßákaç TPITH protoselidaetimeridon.gr EdEyvaTLa 23.02.2021 ETOg 240 Kadc: 2974 KAOHMEPINH NOAITIKH & OIKONOMIKH EOHMEPIAA THE KABAAY 1,00 7o YMNAZIO/20 TEA: O NOMIATPOZ KABAAAZ NPOEIAONOIEI: HMEPA TON TEXT AEN TH BAENO rIA NOAY AAEIA TH MEO «Exouue LúOTnapTa Kpououara navzoù KaI aUrÓ íowç To TDAnpúoouLE KaI OE avepúmveç Zwéo) 3 akóun Betkd KpovoĻia T &o0av Ta rapid tests Katapoó» O1 EKTIadev KOl ze 2 nolO1I ATAMAEZONTAI AnO TAANTAN040TIKA- noloi A OYN MEIQZEIZ 00ANPOZ MOYPIAAHE EE YNOYPrOYZ HapxoC KakáAaç kTá n OlaokTuakTi toU oUvÉVTE En Tünou-Ilóve Ariyei nnpoteoid UrolßoAng KAEioTe áueoa ókeç Tuç OxoAIKÉGs ováðeç otOv Arñuo KaBákag» MIA MEPAZTH AOMH TNPOZOYTQN 0«AZHMAKONOYAOY» MANAKPHETIAHE: ONOMA BAPYZAN I21OPIA Jo Eya nirepo To Kavala Post Ka o OiEuOUvuiç TOU Camp Arnumupniç PëpyuOç Haç &EvayoUv oTO XMpO ÓTOU OlajuÉvOUY TEpí toux 1000 ipó VOTTAONO OTOV KÓOLHO EÍVI TOU BioiAn lkaaxpriott on, you tou aEIVIOTOU EUEpyén nç EMEvtEpoU TOANG PpikOU za 11 uaOnuara őnuouKoúú 35 XPONIA AlNAA nouKauioás MAKAPIOE AAZAPIAHE nPOTYTA KENTPA MEAETHZ KAI MAOHMATON AHMOTIKOY OIKorENEIA ETTPAPEY KAOHMEPINA ENAPCH NEQN TMHMATON KAOE IH TOY MHNA KABAAA: Opovoias 77 &DhEAvwv, tnd.: 2510 220201 | emait kavala-kentro@poukamisas gr AevExvúIE TOV Kamra- ÖOKIKÓ TOAImojuó» za 16 AIEYOYNEHBAZIAIKH BAIAEIAAOY I KAO. ANEILTHMIOY KPHTHE

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο