Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-23072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-23072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
100
Ετος Αρ. φύλλου 30.177
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
Τα Σεπτεμβριανά
του 1955
ΣΉΜΕΡΑ
Λύση «παΚέΤ0»
νια Αιγαίο -
Αν. Μεσόγειο
Ανατολική
Ο Εξωτερικών
ζήτησε ανεπίσημη ηενΙΩΙΙερη
ΙΟ tOO“OiO
ΟΙΙς
9 ΑυγοΙ)0ΙOΙ) θα
Κυη0ΙOΚής ΔηΙΦ
ηγειης
Ακινιζί, 4
«ΡOΙΙβίκωνας»:
o πιο μέλ«
ΙΙΙ
την κατηγορία της ηθικής αυιρμρ
Λατ. επίθεση με ΙΙηωΊέ( σιο
του H
σύλληψη ως
ουοτηοοηοιησης ης στοσης των
Σελ. 7
Creta Farms:
ρ στην
απης- υπέ-
ltOl
26
Μεταναστευτικό:
Ε.Ε. αιμ ;"
άτυπη
σε ένα
με
ΣΙΚ 9
Podemos εί
νοι από θες η 9
Απορρίμματα:Σε on.
μείο ηλειιουο-
ιουΧΥΤΔ ΦΙΑΛΙ.ο
και οικονομικών
Σελ. 7
Η MASA έχει
με ΙΙΙΙιηΑ0βοθμρ
21 Ου m. 27
Διαζύγια:
ΟΙ ριις
"οι" ρμζΙή ρμς περιμένουν
μήνις ΟΙΔ-
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ, ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΆ , ΤΡΙΤΗ 23 ιογ,ΙΙ0Υ 2019
Τέλος στους αιώνιους φοιτητές
Σχέδιο του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει μεταβατική περίοδο
ΑΕΙ. Οπως
χθες στη Βουλή η ΙΙΙΙΙ
Nl_ktl
όριο
των το ΜΙρίο θα
τα έτη ο που
v κάθε , πιΚ"αΙΣΙΙμένα
(ω v +2L Π διάρκεια
της μεταβατικής ΙΙΙ)" 00
ΥΙΟ "s
της ηροοιιάθειας για περικοπή της
Τόλης . Κυρίως. να
χει Ολο-
κλήρωσης ιων οιιουδών. Είναι δεδομένο
κοι
καθώς και ό
στην K στέλεχος ΙΙΙΙOΙ_ρ
Παιδείας. 6
Ξεμπλοκάρουν τα 31 εκατ. ευρώ για το Μάτι
Ξεμπλόκαρουν 31 ευρώ
2,730 εντολή ΙΦΙΙ πρωθυπουργού ΚΙ.ιρ.άΚOΙ_Ι Μητσοτάκη. η τον
βλέπει ια εξής οι με μηριά εγκηύΙΙ<πα 00 δωρεάν ηρά]βοση σε όλο ια φάρμακα ΙΙΙ θεραπεία κοι οι ηυρόπΙ,ηΊ0Ι σιο “άΙΙ
Τομ Κώ01ΙΙ 3
ΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι ι ΙΙΙ
1,00
Ψήφος
εμπιστοσύνης
με 158 «ναι»
Πολιτικός πολιτισμός
στη ουζήιηοη στη Βουλή
Η κυβέρνηση ΜηΤ0(ΥΙάΧΙΤ έλαβε
158 να και ήδη o
της , H
δΙΕΔΧ&Ι σε ΙΧΟύ
η O ΤΟΙ ΣΥΡΙΖΑ
κινήΙ)πχε άξονα ό η η
είδους ΚΡΙ“ρή
ο. Σελ. 5
αυξηθούν
ΙηςΔΕΗ
τη διάσωση
5.25
ποιοι κερδίζουν
ΕΝΦΙΑ. 13
o φόρος
ακίνητα. Σελ_ 23
ΠΙΟ εύκολη π O $ tlA lV
σε 22
Μείωση
από τη *ρήση 2019. 22
22
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Είναι θέμα
πολιτισμού
Αίτημα για ναυτική δύναμη στον περσικό
ΙΟ Παρασκευή. Ο
μιουργία πολυεθνικής ναυτικής που προστατεύει ιη ναυοιη>οΐο στον Περσικό . Σελ. ΙΟ
ΣΧ0ΛΙ0 Ι τον ΗΛΙΑ
Ο πολιτισμός ως εξαγώγιμο προϊόν
Η αστυνομία
στον έλεγχο
του τσιγάρου
Πλήρης εφαρμογή τοι. νόμου
ΕΛΑΣ.
που το
γ Ι ΚΙΙ4Ιή ΟΤΙΤ . ΟΙ
λ Λες θο αναφέρουν τις
ότι
άμεσα
να γίνει η Τ Ου
καθώς π Ελλάδα.
διατάξεις.
τι s Ι . 2
H ξΙΙΙλΙΚΤΙΚή Των Vb
ΤΙς ΙΙα
Χώρας.
για φαινόμενο π" ι
Τα ΙΙΙ ΙΙΙΙΝΙΥΙΙ
παραπέμπει
άλλο
ΙΙΙΙΤέλΙΜ)ς
σε πανευρωΙΙΙΙίκό
ένα
σημαντικό βήμα, Οχι μόνο για
λόγους υγείας
θέμα
αλλά
πριγκιπικά γενέθλια
ΔλομηάΙ>3 ΗΠΑ.
ΙΟ ΙΙOΙΙ0ξίρ
ΟΙ η Ραα ΓΚιρκς ΚΩ Ι
ΙΙΙ SO. ΤΟ ΙΙΟυ
ξΙ0
αφηγηματικό ίιιαν στην
πόμο, Μου ώΙ>0
ΟΙ ΙΙΙ Τη
Μότο Ι η ΤΟΙ,] 50
Ei o Ιόιε:
νο μ« μου-
ιολμάΙΙξ ΠΙ
ΚΟΙ "ΟΙ\λΙ0: ΕΠΙλΙΙ:
VO Kl %kXWlLl ΠΙΟΙOΜΙΙΙΜΙ
αφη
Από ιιι
Σαλομόακ κοι ΙOΙΙξ Ιιχι ιων
Εθνική ΙΟ
ΕΜΣ Τ.
στο π Ρ-
ΥΙΟ
di118„ κεΙΙΚΙλοιοηοίΙΜ“Ι ΙΙΚ
έχε
της "
OtOvlntwO
ΙΙΚ ΙΜΙΙόιηιοςιης
τον
ΙΟί0
VO ΙΙΙ-
μηθ0Ι)με
Όυ ΙΜ_Ι ΚΙ"
Το του γιόρτασε ο Γε
ώργ«κκοι οι οι ηρίγ
Κέιτ
τητα ιρία πορτρέτα του,
μογελοστέ< στον φωτηρο-
Ελισάβετ Β τράοςστη σειρά του
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο