Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-23122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κμηιικι039χμονηο Ιεκίνπσπνοι...
Έγκέφ00ος”σιιείμος σιιΠΠήιμειςγιοπομ0νομο
οποιεώνων
Κρήτη
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΜOΥ 5513 ΤΙΜΗ 1 € ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜ2Ρί0Υ 2018 www.neakriti.gr
Τι θα κοστίσει το εορταστικό τσιμπούσι
0 Σχεδόν
αμετάβλητεςοιτιμές
του γιορτινού
τραπεζιού, σύμφωνα
μετα όσα δείχνει
η εικόνα τηςαγοράς
ΣΕΝ2 3
Ιάνε από
την τ«ιηιτιι τν
22
Τραπέζι με...
Τουρισμός 15
Ηράκλειο 13
Ενέργεια 10
ΗΚρήτηπροορισμός Σεκακήκατάστασηβρίσκεται Ξεκίνησανοιδιαδικασίες
και για το ”μεμίλο" καλώδιο
υψηλής"αδρεναλίνηφ τοΔικασηκόΜέγαρο
ηιιϋιμε "i βιμιιήιιιι ιηιμιιιιις ΙΙΙ. ΙΙΙίΙ 1 π ΚΙ)/ΙΙΙΚΙΠΙ, Ποθοπιμπίή0Ι1

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο