Ελεύθερη Ώρα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Ελεύθερη Ώρα-24072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Οπισθόφυλλο Ελεύθερη Ώρα-24072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
24 Ι0ΥΛΙOΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΜΟΥ 4905 (11505)
ΤΙΜΗ Ι ΕΥΡΩ
www.elora.gr
Ανατίναξαν
το μνήμα του
Θύμιου Λιώλη
Επαναφορά της Αριστείας
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΣΤΗΝ B. ΗΠΕΙΡΟ
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜOΣ
ΝΙΟ... Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ;
Ο EPNTOfAN
Σ ENA
ΠΟΛΕΜΟΣΙΙΙ
Οι φήμες στην Τουρκία και η ανατριχιαστική προφητεία για ελληνοτουρκι-
κή σύρραξη v "Πάρτε τρόφιμα για έξι με επτά μήνες" προειδοποιεί γέροντας

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο