Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-24072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ =ΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gt-
έα Εγνατία —
ΤΕΤΑΡΤΗ
24.07.2019
5267
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € 1,00
Ο καθπγπιής Κώστας Συνολάκης τφοαδΜOΙ0ύ:ε
οιηέντευΕη τω στον Alpha Radio στις 23/7/2018 άτι ζα_ηιε τις συνέττιες
της κλιματικής αλλαγής πι ότι πρέπα w ληφθούν ετπι-ιλΔ:ητ μέτρα
ΝΕΟΙΑΓΩΝΕΣΠΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ωριμες ιτλά.Ν συνθή-
κες για ΙΦυσιι Ογκοληη-
κής Κλιν-παής στο ντκ:χγ
κομείο Καβάλας 6
ΟΒΙΚΡΕ
Η ΒΙΦΕ ΑΕ.
πηΦΙ, , γηοψΗΦ0Υ
ΥΠΕΥθΥΝOΤΗΤΕΣ
υ ωθεί.
κές ξη ς.
έακ
3Ν)7-2ΟΙ9 . ή
( 70
Μα μοιραία συνέντευφι
λίγες ώρες πριν mv
τραγωδία στο Μάτι...
A1ptm 88,6
μέρες η a
είπε λί-
ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Δκιβάστε σε
ποιες γειτονιές
γήνει οήμεμ
διακοπή υδριγ
δότηαις 6
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
τουρίστες αφιή,Όυν τα
περισώτεμι χρήματα
στο νησί και ποια
τοεμμινιστηκαν 4
«ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΗ„ Η ΠΕ ΚΑΒΑΜΣ
Βλάβη στο δίκτυο ωττικών
τις υπηρεσΕς της ΠΕ
>ΙΡίς η.λΔαρσνικό
ταχυδρομείο και τηλεφωνικό
κέντρο ω. 8
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
5 ημέρες
30
ποι ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
2019
SUP,MER sa--lOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: Ομονοίας 77 & φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Μ.Α. IN EDUCATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΚΗΒ.α,ΣΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΙ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο