Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-25032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
radio
12:00 - 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ
88,6 fm
alpharadio.gr
ΣΙΟσυ Ακοκαλίδου, Θοδ(ΙΡής Σαλτίρης, Βιβή Σοφιανού
Νέα Εγνατία —
ΤΕΤΑΡΤΗ
25032020
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
€ 1,00
«Μαχαίρι» στις χρηματοδοτήσεις άος και ματαιώσεις κφιχραάσν
Μηλώσεων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ka13d,klS
ΜΑΚΑΜΟΣ
«Ο Κ. Νίττσστάκιις ακο-
ξανίι τη εμπι-
στοσύνης μεταξύ Κρά-
τους και 6
Κ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: 1
9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣΔΗΛΩΣΕ
Ο διοικητής ΤΟΙ]
μείου Καβάλας αιτιντά
στις φήμες ότι δέΠ>
νται αναλάβουν τα
καθήΚ0, Τά ΤΟΙ_ς a νεο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΜΣ
οριζόντια μέ
ί τραστή[Μξης
γη ταις
κλάδωφ>ΣΙλ 8
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Άρθρο- αψέριιηια: Ίδ
απέτιντι
αγύΝΤΠές της Ετκιιώτα-
αιςτα.]182Ι
Ο κορονάός
χτιπτά ανελάπα
και ης πολιτιστικές
κ
στην τηλε
αση της
Δήμου
ΤΟΙ Π ΡΟ ΠΙ .
δωρος ΜουριάΙης awtkd
αδηλώσ-ιω ν tOl.
"ΙλοκαφΙΜ θα
έως
οΙτ&0 θα
από τον δήμο Κα-
K« Την
ΑΜ Θ, μ αποτέλισμα η
του
ΤΙΚή. λόγω οικρνρμικών.
και στο cosMomLlS.
Ας. όμοκ. να τίθτται
ΤΟΦ
τουλήιστον. κορμού της
ενώ και τι
είναι όπως τα
τον.
ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
Συνέντευξη: «Γιατί
οι ελληνικές τράπεζες
πωλάνε στιτν
πήραν από το PSI,
για να αντλιίωιιν μια
ρευστότητα 3-4
δις ευρώ;»
20 -48 κραήματα
- 743 (λΛΟ..ικά στην ΕλλΜι
134 - 45
άναι
λούκαμισάς
ΠΡΟΤΥΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ πΑIΔ1
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ 1" TOY ΜΗΝΑ
: 77 8 τηλ.: 2510
ΚΑΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο