Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-25072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λόγος

Οπισθόφυλλο Λόγος-25072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
AP. ΕΤοΣ 35, 1 25 Ι0ΥΛΙ0Υ 2019
ΠA ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
Iogosnew@otenet.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 874,34 μονάδες
Άνοδος
034%
ΕΡΙΦΙΑ
Ποιοι ιδιοκτήτες
δικαιούνται έκπτωση
ή 100%
"Λάθος" να ανασταλεί
η εφαρμογή του νέου
Ποινικού Κώδικα
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΝΙΕΝΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στον "πάγο" οι αλλαγές
στα διπλώματα οδήγησης
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ NOMOY ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Τσιγάρο
τέλος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Εισήγηση για άρση ασυλίας
του Παύλου Πολάκη
ΣΕ κοκκιΝ0 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
2ΨηνετχαιΙ!ΦΕυΗήη
ρεκό
72

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο