Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-25072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Για όλα όσα
γίνονται Τραγ0ύδΙ,
πιάσε... Μελωδία
έα Εγνατία —
ΠΕΜΠΤΗ
25.07.2019
Αρ_ 5268
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € 1,00
ΚΑΜ ΤΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙ ΜΙΑ.
κάθετοι δρόμοι τ-μς
τιτ παραλία προσβά-
οι όχι,
στο Σχέδιο τω οικι-
σμού ττρα1λέπεται παραλι-
αχ« πεζόδρομος! 7
ΟΒΙΚΡΕ
Η ΒΙΦΕ ΑΕ.
πηΦΙ, , γηοψΗΦ0Υ
ΥΠΕΥθΥΝOΤΗΤΕΣ
υ ωθεί.
κές ξη ς.
έακ
3Ν)7-2ΟΙ9 . ή
( 70
Ο Γ.Γ. τηςΈνωσης Αξιωματικών του ΓΙΣ Αν.
προειδοποιεί γηα τσν κίνδυνο ζήσουμε άλλο «Μάτι»
πολλά σπαν Ελλάδα!
ΧφΙ ης
φορές φωτιά αμέ-
o Γενικός
Αξιωμπκών
Σώμαπς,
Alpha Radio
έναρξη περιό&υ
δημ&
Σαλ. 6
ΠΑΥΛΟΣΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
«Να.. πιίρσνται οι
φίλαθλοι δεν
ανακοινώ-
σειφ>
Πιο από ποτέ άλλοτε η Καβάλη
στην αντιχτιλιιζική ιμστασιή από
αέρος - Αντιμνεται σύσκεψη τιτ
ττμχιεχήΠαιχισκευή "λ
Ηουκαμισάς
ΜΑΡΚΟΣΔΕΝΠΑΣ
(Θετικά τα
της νάις
για το επιχεψείν και
πτν
Δημοτικού ,
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2019
SUP,MER sa--lOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: Ομονοίας 77 & φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Μ.Α. IN EDUCATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΚΗΒ.α,ΣΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΙ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο