Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-26032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
το Τμήμα Πρόνοιας
του Δ. Σπάρτης > 7
Μητροπολιτης Μανης:
«Μή καμφθούμε ψυχικά»
οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Το > 10 του Τόκιο > σιλ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 25 "αρτίου 2020 1 EtOS 24 | Αριθμός 5855 Ι Τιμή 0,50C
Τηλ 2731081253 2731081250
Εντατικοί έλεγχοι και στη Σπάρτη για την κυκλοφορία
Συμμόρφωση
για «αποτίναξη» του ιού
POLICE
743 τα συνολικά κρούσματα και 20 θάνατοι σε όλη τη χώρα
Αλλάζει η ώρα
ξημερώματα
Κυριακής
9
7
11
9
8
7
6
6
2
3
4
5
3
4
5
ΙΜφέμυν σι.ιγκραιημένη αισιο-
τοι στην Την
Τρίτη (24/3). στην καθιερωμένη
ενημέικ00η για tov ΚάρΙ" 101.
Υπουργείου Υγείας για τον
κορ0νο@ό. Σωτήρης Τσι όδρας.
48 τοι)
743 συ-
νολικά Η λίστα των νεκρά"
ξήθηΚξ. m
ζωή 20 άνθρωποι. μέση
ηλικία 75 έτη Στην Καστοριά
Καταγράφηκε το
KOPOVOiOlj μέχρι
μής στη χώρο Πρόκειται μία
4Ιχρονη μητέρα τριών παιδιών
η γυναίκα κατέληξ& ΟΙ Φ,ηροφο.
Σύμμ.ονομε κ Τσιόδ ΚΙ. 134
συμηω,ίιες μας νο0ηλΙύο Λσι. to
taj . είναι
15
νωμένο« με μέση τα 68 έτη
κοι
32 Εξιτήριο.
-Υπάρχουν όμως κοι αισιόδοξα
ημέρες στη
αριθμός
φής της νόσου και θανάτων στην
Ιταλία Στη ώρα nou ξε-
Την Τετ#τη.. ανέφερε ο Κ. Τοιό.
Το Μανιάτικο Μοιρολόι στο «κατώφλι»
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Πέρασε την πρώτη φάση της διαδικασίας
το Ιν0ΤΙΤ0ύΙ0 Και Ο
Δήμος Ανατολικής Μάνης
σιοηοίηοαν ιιι ιη Δευτέρα 16/3
ανακοινώθηκε εηΙοπμα οπό to
Πολιτισμού Και
10
Μοιρολόι πέρασε με επιτυκία το
φάσης.
υποβολή Δηλώ-
ΓΙρΜεοης Υποβολής Δελ-
MENOYME ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για ΤΙς εξελίξεις
ΤΙς Οδηγίες ΠροσΤα0Ιας από tov
Τίου ΣΙOΙΊί0ΙΙ Π0λΙΤΙOΤΙ-
Κληρονομιάς.
στη διαδικα-
ία υποβολής ηροιάοεων για
την εγγραφή άυλης
Κληρονομιάς
Εθνικό Ευρετήριο Αυ,υις Πολι-
S Ελλά-
Τα ξημερώματα της τελευ-
Τοίας Κυριακής του Μαρτίου
θα αλλάξει η ώρα από χειμε-
ρινή σε θερινή. Έτσι. στις 3 Τα
ξημερώματα της Κυριακής
2913, θα πρέηει να γυρίσουμε
τους δείκτες των ρολογιών μία
ώρα μπροστά ώστε να δεί-
κνουν Ι.. Η επόμενη αλλαγή
ώρας θα ηραγματοηοιηθεί τον
κοι
και τον Μάρτιο ιου 2021.
Σύμφωνο μτ την απόφαση
Του Κοινοβου-
διακοπεί την τελευταία Κυ-
ρια«ή του Μαρτίου 2021 για τις
χώρες της ΕυρωπαίκήςΈνω-
001JV τη θερινή ώρα.
ενώ για τα κράτη-μέλπ που
επιθυμούν τη χειμερινή ώρα.
η ων .σγή θα γίνει tnv τελευταία
Κυριακή τοι 2021
Το μέτρο της αλλαγής της
ώρας έχει ως βασικό πλεονέ-
Τημα Την εξοικονόμηση ενέρ-
Συνολικά. tous
επτά μήνες της θερινής
εξοικονομούμε 2 Ι Ο ώρες πλε-
κΤρικής ενέργειας. εκμεταλ-
λΕυόμξ .ΦΙ tov ήλιο.
Τη tou 70, ΙΙΙ"
επέλαση Της πετρελαϊκής κρί-
ons. οι περισσότερες τυρω-
naiHtS Χώρες προσπαθούσαν
της ημέρας TOV
δυνατό τρόπο.
Η ώρα της δικαίωσης
για το δημόσιο
σύστημα υγείας
του Γιάννη ΜητράκΙΙΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο