Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-26072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-26072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΝΩ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2019
ΣΕΛΙΔΑ6
100
Ετος Αρ. φύλλου 30.]SO
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΔ ΤΗΝ ΔηοιΙΑΣΗ
«Ημέρα αγέννητου
παιδιού» καθιέρωσε
η Ιερά Σύνοδος
Ημέρα
η Ιερά ΣΙ)ΗΙδος,
(οντάς ιην "Ημέρο αγέννητου
MOOoy s ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προϋποθέσεις
για αναβάθμιση
Η περαιτέρω
από την ΕΚΤ
010 Ομόλογα.
με τρμ5.ξΙ0ώςνα μΜ>
ιρμ
νοσιαθΙφοη0ΙΙάοι κάτω m H
βάθμιοης της μπό
ύηόθεση οι με-
Σελ. 23
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠOΣ
Η Αθήνα διεκδικεί
την Ενέργεια
η πρώτη Κυριάκου
Ο για την
περίπου 115 ανθρω-
ΙΙΙΙ0ξύ
145 Ινώ
οι έρευνες από
βυκή οκιοφΙΙλακή,
Η περί"
πωμά ιης στον ηρούηολ0ΥΙ0ΙΙό. Τον
τομ
με αηοιέΑΣ(ΙΙΙ0
ΟΤΟ 382
πεντάμηνο. 12
Η επιμονή
ΙΙς πιθανότητες ρήξης
. Σελ. ΙΟ
τη μεγάλη
στην ΑνοιοΚικΛ ΑΙΙΙΚΛ. νια
τα ψΙ_ΙΊΚά
γιατί επιβίωσαν.
ΙΝβ0 ΠΟ ΤΟ
Σελ. 7
Μ π α .“γκλαντές: Οκτώ
μέχρι
εξαγριωμένο M
φήμης που
μεγάλης γέιρυρας. Σελ. ΙΙ
Ενθέματα μαστού:
στού Biotell Allergan
Τροφίμων
Τα
ΙΙΙ ΙΙΙ” 1100-
ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΣΕΛΙΔΑΙ5
AIRBNB ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΑΥΔOΥ
ΞΗΛΩΣΑΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΣΚΗΝΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΙΙΥΑ, 26 ιογ,ΙΙ0Υ 2019
ΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι ΙΙ Ι ΙΙΙ
c l,oo
Το στοίχημα του Ελληνικού
Εβδομαδιαίες υπουργικές συσκέψεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών
ιιοίηοη της επένδυσης οτο Ελληνικό η
κυβέρνηση.
μήπμα
Το
έχουν οι κοινές ΙΙΙ 0Ι.ιργικές
έως τις ΙΟ
να οι
την άδεια
έως τις 30
αυτή. τρεις ιρ οφές την εβδομάδα
ll“tlOtOlOKOi
από
διοι υπουργοί να αντιμετιο
βλήματα
εξακολουθούν να
η Τεο-
ούρων ΙΙΙΙλοιών αεροσκαφών και η
αναληφθεΙ . συμφώνησαν ο ΙΙρωΦυΙΙ0ΙΙ0
γός o K _
Λάτσης,
ήθηκαν Χθες Μέ-
25
Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης ο Σάντσεθ
για Ι Ι ε ιο
ναιοιηιο να εκ νέου Σεπτέμβριο. οδηγηθεί η σε δεύτερη αε εηιά μήνα, ΙΟ
Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη
ΩΙ τριμ
υπό ιη οκιύ του Πύργου του H Δυτική Ευρώπη και ο υδράργυρος έχει
ηρωταροπί ύψη. Σιο 1011C 40,4 βοθμούκ, σηάζονιας ιο ρεμορ
ΤΟ η και η Σελ- 2
ΣΧ0ΛΙ0 Ι
Το χάσμα και το άλμα
Παραδόθηκε
το πρώτο
φορτίο S-400
Χωρίς ΡΙΙΧήΙΙ
Ολοκληρώθηκε Χθες η παράδοση
του τοι]
ς. 4ΙΚΙο την
Touokto. ενώ άδη η ηα
την
τοι) , το
τα Την
ειδικά ονη χωρίς
Και ρ Κατά Όν
Μέτρα κατά
κομματισμού
στο Δημόσιο
ΝομωχέΙ5Ι0 για ξΤΙΙΙξλικό κράτος
Η της
οίκησης είναι το μεγάλο οτοάχημα του
Ικό
Βουλή , H κυβέρνηση ξΙΙΙ0ΤΙ*φει
Δημίω ι Ο
με διαδικαοάες ΑΣΕΠ και δια.
το
σηκό οι
ή ΊΜΙΚό “ΧιμμΙΙΤέα_
ΟΙ γ ηη
Την τι ΣΙΚ. 5
Νοσοκομεία
εκπέμπουν SOS
Μεγάλος ασθενής ιο ΕΣΥ
ΜΕΟ. θε-
έλλειψης
ΚάΤΟΙΧΟΙ
η ξεχνάει
ΑΙΠά γραμμές η
κατάοταοη Tou δημόσιου συστήματος
λόγω Της δη-
μοοιρνρμικής ΣΟ„3
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η συγκυρία
ΟΙ ΙΙΙ 0Ιόδ0ξις t KT111h
δ Ι εθνών
την
της π Ι ο ιοληΙΙ1ΙΚής Ι ης
τοιι ΔΙ ,ΙΙ00ΔOΙ)
πτωτική πορεία Τους ΟΤΙς
κλίμα
ο επικεφαλής ll SEKT
νέο
από ΟΙ
επομένως.
ΣΙΟ Της
Την
Της
η ΙΟυ
Ι σιέ«ο ιη
ουιηίο
ΟΙΝό
μετωηζει γεκκευμένο
ΓΙΟΙ. με την ν. οχή με
νομ. Λ ΚΩ Ι
ΙΧΙθμιι Μ .εηυιημίΙ.Ν.
ένο ιιιι0
νι ΙΟΙ ή
lKiOO ΚΟ Ι η
πόΙΧΙ ΙΟΙΙΙ00Ι±νη Ι
αηοιμΙΙΊλΙένη η Α πό
ΟΙΚ
EivOl ότι ΟΙ
(Ι η ΙΙ 0ήΙΙξΙΧΙ.
Ομι,Κ. kx.k η νο
Ρωσικός χρυσός στην Κούβα
Δημοκρατίας της Κούβας.
ΤΟ
κρ υαό, Καπιτώλιο Αβιη ας
φ:χτες στα θεσινά αποκολυηιηριο ήταν ο πρώτος
γραμματέας ιου Κομμουνιστιωύ Κόμμα«κ ιης Κούβας
Λαβράρ. ΙΙξ
οηο ο καλύφθη«ε το ήταν δωρεά του Ρώσου
ηούΙΜ
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο