Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-27122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-27122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟ NEO «ΕΞΥΠΝΟ»
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
ΓΚΑΦΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΙΙΙΕΣ
ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΙΙ
ΒΙΒΛΙΟ
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOli Α". φύλλου 30009 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΗΡΙOΥ 2018
r. €1,00
ΣΉΜΕΡΑ
ΤΟ 2019
Περισσότερες
αποδείξεις
για το αφορολόγητο
Μεγαλύτερο
κρημαιος. ή ηρέηει
ΤΟΙ) ΣώΙΙΙρΙ.ηα με
τη διάταξη, που θα
Otn Βουλή
ρί0Ι_Ι. θα
αποδείξεις έως 50%.
με ΙΟ ΙΟΙΙ ξΙ00δή
μαιος. 23
ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τελευταία
ευκαιρία
ΙΙΙ ΑξΙΠέρη
προθεσμία
που
ηομ
2010 μειά,
ουνταξΙώ0ΙΙΙθούν εντός 2018
m. 22
ΤΟ μήνυμα
των Χριστουγέννων
Δυρραχίου
κοι
ΗΠΑ: Η ΙΦΙΙ ηφΟ
Τραμ" με Όν
Τζερ0ΙΙ
πι ΚΟΙ η
αγορές.
Σκαλής
δεν μηα>ούν καταλά-
βρΙΙΝ
Ιξλξμ
laia από ιους
ΑΣΕΠ. Σελ. 5
το
Der Spiegel: ενα-
VtiOv 101)
δΙ ύ ΙΟ
Μπάσκετ:Σε
γείου ΛθΑηιιομού με Ιαν
Αθήνα 102020. ύστερα από 13
Σελ. ΙΒ
Παρασκευή 28
Το παζάρι Τραμπ - Ερντογάν
Η επικοινωνία για την επόμενη μέρα στη Συρία — Πώς επηρεάζεται η Αθήνα
τα ξύ Αγ κυρας και
Τα
αμέσως o
για
ΙΙΙΙόουροη των στρατιωτικών δυνάμεων
Τας 1011 Τη Συρία. O Τούρκος
lSlS και ανέ0ΤξΙλε, αν και δεν
Τραμπ οτο Ισραήλ και
"ΤΟ Την
Τελ Αβίβ Ο
γόε ότι
ιιι)ι
Κα Ι ΙΙΙήΧΟυς Ο
Την ΗΠΑ Τουρκίας
Ι αρ 0Κ0λ0ΙΙθ0Ιλ ΙΙΙ ΚΟΙ
. Σελ.
Το κλίμα των Χριστουγέννων αγκαλιάζει την Ελλάδα
χθες. ιο οιη καιανο, ωακή- ευφορία ΙΙΙ"
Οξ Ιη αλλά 6
Η Ινδονησία
εκπέμπει SOS
χωριό
Το
ποι_ι δημιουρ
βΙΙθΙOΙΙένου ηΙΝΙσιείουμε
10 βράδια Το
ΛΙΙΙ που
νησι-
ιη ζωήρε
ενώ η
ηφαιστειακή δρο-
ξεΙ„ ΙΟ
Σ Ι ΤΟΥ ΑΙΤΕΛOΥ
Απαιτείται ελάχιστη σοβαρότητα
Εξαρθρώθηκε
σπείρα
36 ατόμων
Διακίνηση πέριξ του ΟΠΑ
3-6 "Τόμων "ΟΙ
κτιι πρΟίΟνΤΙΙ
πέριξ Τρ ιι
"Τημ (ΟΠΛ)
Κα Ι ένας
Σενεγάλης, εις των
00 KMtlKt
μεταχείρισης. Σελ. 6
Φοβίζει
η έξοδος
στις αγορές
Αόριστο το πρόγραμμα
δανεισμού το 2019
Τις αγορές
Και ΤΙς ΤΟΙ
ομολόγων
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ
2019.
τρία
με εκδόσεις
3.5 Και 7 Επίσης.
των ή οι
ΤΟ ξΚΤΙ
ότι θα από
Οργή αποστράτων
για τα αναδρομικά
ΕΙ0Ιμάζουν νέες προσφυγές
αναδρομικών
οντά που έλαβαν οι ουντα
ταμείων και
ΙΙάζονται για νέες Δ Ι-
ΤΟ από Την
Του. δεν
ι) ΙΙάρχφΙΝ λάθη. 22
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ωρα
αναστοχασμού
O ι των
μια καλή ευκαιρία
Ας όλοι οι ".
δημόσια
Της
το παρόν το
Της. Ο δημόΟΙΟς
μίσος
να κάνουν όλοι ένα βήμα
Καθώς ΙΙΙ"
σκληρή Ας
ιο συμπέρασμα
Η VtVlKh
πρέπει νο εσωτερική
Που σημαίνει όΙΙ ια
πρέπει
Τ μη
Κοι ακόμη
00. ΠΙ με
με
ρ ηιομκής,
ΚΟΙ
ΙΙΠ
τους. Δεν είναι οι ο Ερν-
to μάχιμα .
ΚΟΙ η
σημαντική
ης ζηιήμοτο,
ιω,ΙΙΙΚή ΙΙΙ ώ)άληση εηικεν
στην
της
ΕΙΗά
όμυΚ. Ιύ
λ0γη η (ΙΙΙ<άΙηση vo ΚΟΙ
ΟΙΙΙΑΙΙ ή με
η τελευταίο αηοάποη ξε-
ίΚΙ ιο
Δανία βρί
ευρύτερη της
με
ηΟΙΙ
ο στο„.
ΠΙ ιη ΙΝΙ-
ιης ιι
περιμέΥξΙ ΙΜάρ ξΙ
εμ(ΙΙΙ0ί0 οιο
με β<ΧΙΙ ό σιό ο ιπν
Ετσι γράφτηκε η Ιστορία
Ο Θέμης Μαρίνος
π από λίγεςημέ
ιουιίσιηκ,ε με Βρετανούς
t" ΙΟυ
ατπν κατειόμενη ε.ν,άδο, Τον Σεπτέμβριο ιου Ι"2. ως
ΙΙέ,Ιης ομάδα αλεξιπτωτιστών.
ρ Fyessreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο