Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-28122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε Μγα
αιτό τους πολλούς
και όχι πολλά
Ο
από τους Μγους”
«Λάμψη» 18... «καρατίων»
0 Γιωργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
φ Σελ.3
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4269 - ΕΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΤΥΙΗΟ,5Ο
ΤΗΛ. 244ΙΟ80888
Πόλεμος στο λιμάνι
Των "τσιγαράδων"
Το ενδεχόμενο πίσω από την απαγωγή του
χειρηματία Ν. Μ. στον Πειραιά να κρύβεται κύ-
κλωμα λαθρεμπορίου καπνικών προίόντων
εξετάζουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ. που χειρίζον-
ται την υπόθεση
O N.M. είναι γνωστός στον Πειραιά καθώς
ειναι μέλος οικογενειας που δραστηριοποιείται
στο εμπόριο από το Ι 975
φ Σελ. 5
Κάλαντα στο
Δημαρχείο
Ομάδες παιδιών
τραγούδησαν τα
κάλαντα
Διανομή ελαιολάδου και κρέατος
ρδρ
Λίμνη Πλαστήρα:
Μοναδική .
Γράφει ο
Παναγιώτης Νάνος
φ Σελ. 2
ΣυνολΔζά Ι
δόθηκαν 1600 i
λίτρα λάδι και
3200 κιλά χοιρι- i !
νού σε 800 άπο- Ι
ρεςκαι
ασθενέστερες
i!
οικονομικά οι-
κογένειες
ii
φ Σελ. 4
Αιτόφοιτοι της
Σχολής κΙιι νυν
φοιτητές αις
Η.Π.Α. ενημέρω-ί
σαν μαθητές της
Α.ΓΣ ης
πουδές σε
αμερικανικά
πανεπστήμια
φ Σελ. 9
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ..
H εφημερίδα ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον Υπωι\ηλο γραφείου με γνωσεις
λογιστηΑου.
Ζον Χειριστή υπολογι-
στών με τιΎώσεις στα social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ειιχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνιηίς
Δικτύωπς.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πμκηκής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΕΚκ.λ.ΙΙ.
Πληροφορίες: 2441080888-
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο