Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-28122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

28
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13785
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΙίΙΙ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
ΑπαΙΗίδεκτΙΙ, άνανδρη
κ<ιι ανήθικη η στοχοπ0ίΙΙσιΙ
500 θρησκευτικών
σ ένα χρόνο
β.βήλω.η
έ.ρηξη βόμβο ς
556
Το
„ς βάρος
525
δοξη
(Γοχ -
Λόγω η ΔΕΔΔΗΕ
έδωσε ρεύμα
στα αδύναμα
ρ ΔΕΔΔΗΕ
Οικονομίας
Ελληνες εφοπλιστές
αγή
1441 573
Ράμα
Πολυτελή Και
δίπλα
της
Οι Μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν
τσουνάμι στη χώρα μας με μεγάλες ζημιές
πής
πι
ΤΙς
μιας
, Και
π" AIlE-M11E ο
KlltlAl
άλλοι 12
Λαι_ΙΤίμ
. ΙΙΙ*ές
ΙΙΚΙ
ΊΙΙ
th al Ό ΠΙ
για
"το κΟι
οτο Ι
&ρηξΙΙ.
OtlS ΠΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο