Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-28122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
ΠΑΥΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧ0
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΣΤΗΝ
„ΕΝΕΣΗ„ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥΡΙΙΜ0 (ΙΡΑΙΗΡΙΑ , ,
tT0 ΆΙΜΑΝΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο