Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-29012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

29
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13806
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΙΙΙ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Καζίνο Πάρνηθας
Ό ΤΟΙ 2021 ή
200 πι:.4.
Ελευσίνα
OTOV H
ΤΟΙ
ΤτΕ
ΟΙ
otnv .
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, K. ΠΡΟΚΟΠΗ ΓΙΑΥΛ0ΓΙ0ΥΛ0
Κι εσείς K. Πρόεδρο της Δημοκρατίας σιωπάτε
στον μέγιστο εθνικό κίνδυνο της υπογεννητικότητας;
ΙΙΙ ΙΙ.“ό ΌΙ
"j Το ΚΠ. κι to Τ"Τ0,
ΚΙ" ΚΟ
πι χώρας
ΙΙΙ K
ήδη
ΊΙΙ ήξΙ t
την
ΤΙς
ΙΙΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
, μια
την
σΤΠν
ΟΤΠν ΠΙ
οτπ%
ΙΙΠΙ% ΤΟ Ι S
ά Ι το 1999.
Πλέον.
στην (m 2016
29
μία ΟΤΠ
40 (53%).
to "ΙΙΙ 54. Όυ
νήθΙΙ“Ιν to Ι96ς ήτοι
κάτω 3
ήον ,
άΕο π-ς
2 Της "Ι
π." 30
ένταξης
ΟΤΟ 9ΙΙών ποι
ι 4-5
(στα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο