Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή για την 29-06-2020

Ανατολή-29062020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ανατολή

Οπισθόφυλλο Ανατολή-29062020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

29
Ι0ΥΝΙOΥ 2020
1332
Καθημερινή εφημερίδα τοι Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
28
Σύνργερμός στο Γαργαδόρρ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ, KOZYPH
Σελίδα 24
ΙΧάρηκάν τη συμμετοχή οιηαίδεξτου ΝΟΑΝ
Άνοιξε
το νέο ξενοδοχείο
της Mirum
Λιγοστεύουν οι μαθητές
στα σχολεία μας
«ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER ΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΑΡΑΚΑΣΕΜΗΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΕΟΑΜΚΑΙ60ΙΙΟΑΟΕΤΕΣ5ΜΓΡ. 149€ΙΤΕΝ.
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
. χονδρική
s ΤΗΝ
Σαράντα αεροπλάνα
αναμένονται την Τετάρτη
Πώς θα γίνονται τα τεστ στους τουρίστες
Ι ι:πομτώζ:
ΙΧΑΑΙΙΣ ΑΤΣΑΑΑΚΗΣ
ψένεται στην έναρξη της
τουριστικής σεζό” στην
Κρήτη Ειδικά στην Ανατο-
πιος η αφετηρία της
Ιδιόμορ:ρης σεζόν
ηό τότε η
Μαγιέρ«α στην Ισπανία. η
πρώτη πτήση έρθει από
Την Γερμανία την Ιη Ιου-
να μεταφέρει
τες από το Αμβούργο.
πό και πέρα
παράδοξη να γάιεται
σμα δεδομέ Ό nc . εξή
*ηοε και ο
Πλιάκας. στη διάρκεια της
ξαββητιότικης κλειστι*
ά&κωης στο αεροδρό-
iJlO
τα. Πολίτη Μιχάλη
χοάδη και Υνιηουργού
Πολιτικτ* Πεοσταοίας και
χαρ5αλΙά.
σίες του οποίου θα έχι:ων
την ευθύ»η την
της
O αερολιμενάρχης Που
έκανε δηλώσεις. ανέφερε
πος 40 αεροπλάνα avc
πως η
"Ι η-ρη κλιμακώνεται μετά
την πρώτη βδομάδα η ο-
Όν κόσμο
ταξιδέψει όπως έγινε
με τις στττρεις τω ε-
σωτερικού όταν άνοιξαν.
o ΙΙ«ος εκτίμησε
το
Την
νηση θα την έχει. αλλά
θα πιάσουμε το ποσοστό
που Τ"0ύγεταΙ.
ΟΙ tVOTOlj
μ ηου ν
να στην Κρήτω θα
ένα ειδικό
έντυπο στο οηοίο και θα
ΤΟυς, Και "ο-
Έπειτα, έ-
νος αλγόριθμος που δη-
μιοιώγηαα . οι εηιστήΙ0
δξΙΙΧψε.Ι tOlO JS
μοιράζεται έντυπο ασφα
λείας O αλγέ*Ιθμος αυτάς
θα παίρνει κάθε μέρα τα
ΤΟΙ
της της
που θα έρχεται ο
Από "ι και πέν_κι. όπως
(Τεστ) ΤΟ
275 στα Χανιά.
Ι.ΙΟ0 για την Κρήτη
κειμένου νο διαπιστώνο-
VT11t
στα Χανιά υπάρχει έ-
νας
ριΤξΙ ΤΟΙ ς
μιλάμε για στοχξΙ>
μένους ελέγχους που θα
γίνονται με βάση το
ποι_ι οι
η επιλογή
H Στη t
D ELTA
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΤΕΟ?
κΑΛΕΣΕ:

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο