Πολιτεία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολιτεία για την 29-06-2020

Πολιτεία-29062020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολιτεία πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πολιτεία

Οπισθόφυλλο Πολιτεία-29062020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

η δωρεά κι εκείνοι
δεν την ήθελαν.
κι πίσω τα χαμόγελα
Και Τα φλας κρύβεται ένα άγνωσΤ0
παρασκήνιο που φέρνει σήμερα στο
φως η «Π0λΙΤΕία».
ΦΑΚΕΛΟ TOY ΚΟΡΩΝΟϊΟΥ
Η εφημερίδα «MaTch» ξεκινά τον
πρώτο εμπεριστατωμένο διάλογο νια
τα νέο δεδομένα που έφερε η πανδη-
μία στον αθλητισμό. Μεγάλα
του αθλητισμού "το 10 (Διαδικτυακό)
ΔΙ.)ΤΙΚής
! ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2910YN ay 2020
Matsil
ΣΕ ΠΕΡΙΓΙΤΕΡΑ
& ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
30 ΤΙΜΗ 130
ΤΗΣ
τρηΒ
«ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ„: ΜΙΚΡΟ MALL ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣτοΥΣ ΟΡΟΦ0ΥΣ
Η «κρυμμένη» δύναμη Της Ομογένειας και η αδράνεια των εδώ φορέων
ΑΓΟΡΑΖΕΙ
ξενοδοχείο στην Πάτρα
Ο ομογενής Αθανάσιος (Τομ) Στεφα-
νόπουλος βρίσκεται σε προχωρημένες
συζητήσεις για την Εξαγορά TOU ξενοδοχείου
«Patra Palace» στην Όθωνος Αμαλίας
Με επιχειρηματική δραστηριότητα στο
Φρέσνο της Καλιφόρνια και ήδη εκ των δια-
κεκριμένων της Πάτρας απ την
παρέμβαση τοι] για την διάσωση της οικίας
Παλαμά στην οδό Κορίνθου, επενδύει στην
πόλ
ΣΗΜΑΔΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
φορείς ΠΟΙΔ ακόμη δεν έχουν εκπονήσει ένα
συνεκτικό σχέδιο προβολής των εδώ επεν-
δυτικών ευκαιριών σε πιθανούς ενδιαφερό-
μενους ομογενείς.
«ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ» Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΧΑΤΑΣ- ΣΤΟ MAZAPAKI ΠΗΡΑΝ
ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΕΓΓΟΝΟΥ!
Μ ήαρα(δάαββηξέάόύ στην μετά καραντινα
εποχή. Θρασύτατη «επίθεση» στο Μαζαράκι
όπου ανάμεσα σΤους δράστες «ανΙχνΕύΤηκε» V
και μικρό παιδί!Σπείρα λυμαίνεται«αιτο Ρίο.
Λογιστές Αχαΐας: Δεν έφτανε ο φόρτος,
έρχονται κι αξιώσεις για αποζημιώσεις!
Αποκάλυψη της «Πολιτείας»: Επιχειρηματίες που έχασαν προ-
θεσμίες στρέφονται κατά λογιστών τους. Αν και «υπόλ0-
E. 14. γο» είναι το κράτος που σε 100 μέρες εξέδωσε 400 εγκυκλίους!
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΠOΥΝΙΔΑΚΗΣ
Και οι διαζευγμένοι
πατεράδες έχουν
ψυχή και δικαιώματα!
Έρχονται ανατροπές στο Οικογε-
νειαΚό Δίκαιο, με την κατοχύρωση
της συνεπιμέλειας των παιδιών
διαζευγμένων γονέων. Τι λέει στην
«Π0λιτεία» o γνωστός
ρεπόρτερ του «Αντέν-
να» Νίκος Τσιλιπουνι-
δάκης. Και η νομική
προσέγγιση του
δικηγόρου, πρώην
αντιδημάρχου
Αλέξη
Σκαρμέα.
Η εξ αποστά-
σεως εκπαί-
δευση δεν
υποκαθιστά
την «μέθεξη»
της Τάξης ή
του αμφιθέα-
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
O πατρινός Πρέσβης
μαθαίνει ελληνικά το Σεράγεβο
Έκκληση ώστε να συγκεντρωθούν βι-
βλία απευθύνει o πατρινός διπλωμάτης
Δημήτρης Παπανδρέου μέσω της «Πολι-
τείας». Ώστε το ανατολικό Σεράγεβο να
γεμίσει με σελίδες ελληνικών!
Μέσα στην
καραντίνα
πύκνωσαν
οι εγγραφές
Αχαιών στην
οργάνωση

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο