Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-29072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Για όλα όσα
γίνονται Τραγ0ύδΙ,
πιάσε... Μελωδία
έα Εγνατία —
ΔΕΥΤΕΡΑ
29.07.2019
52-m
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € 1,00
ΝΙΚΟΣΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παρακ ολουθούμε από
κοντά την τουρκική
Ιδ μήνυμα τα_ι Ρ,λτνα
υπουργού Εθνικής Άμιγ
νας από το Κτκπελόριζο
γη τη γειτσ,τιπιηα 7
ΟΒΙΚΡΕ
Η ΒΙΦΕ ΑΕ.
πηΦΙ, , γηοψΗΦ0Υ
ΥΠΕΥθΥΝOΤΗΤΕΣ
υ ωθεί.
κές ξη ς.
έακ
3Ν)7-2ΟΙ9 . ή
( 70
& ΔΙΟΔΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Στα χΦια της κυβέρνησης
οι αποφάσας για τα νέα διόδια
των
δο5ομέ%Π
τ a μ όσο τ a δυ±δΙ a.
Αυτό Alpha Radio o
K. η ξΤΙΚάμε την
ΤΟ
γιατί
ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ
τελειπτιά) καλ& Νέα κόπρα Κυριακίδη - Χατζηεμμα-
καφιχορΚ υδροπλά- νυυήλγκι πτν ενημέρωση πι ΠΝ...
«ενιιμέριικπι» 4
ΣΤΟΝ
Προς οδεύ-
ει το 10
στιτνΚαβάλη;
Ηουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2019
SUP,MER sa--lOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: Ομονοίας 77 & φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Μ.Α. IN EDUCATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΚΗΒ.α,ΣΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΙ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο