Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-29122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ι.ΙΙΑκανπεμ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 1300 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΠΟΤΑΦΑΡΣΑΛΑ!. σ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΕΙΧΕ 45ΧΡOΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ
ΣΕ ΣΤΗ ΛΑΜΠΙΝΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 400 ΕΚ. €
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΤΑΣΣOΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο