Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-30122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΠΟΜΠΕΡ
Ν Α Θ Η Ν Ν E Ι ΑΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ «Π» ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΠΝ.
ME ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΝΑ... ΒΟΜΒΑΡΔΙΙΕΙ ΤΑ
ΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙ
Ο ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΗΓΕΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ
ΣΕ Ο ΡΙΚ πιτηιο ΚΑΙ πογ ΜΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ„ΑΚΟΛΟΥθΗΣΟΥΝΣΤΗΝΑΚΟΗΑΠΙΟΒΙΑΙΑΦΕΡΟΠΑΣΥΙΕΧΕΙΑΣΕΕΜΑΑΑΚΑΙΕΥΡΟΜ
44
THOMAS
prot€rg\a
H flOPTH
ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΠΑΙΚΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΙΛΑΕΙ
ΤΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑΔΙΚΠΑ
Toy ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
ΑΝΕΡΙΚΑΝΟΥ
Εξοχικο
ρτοιε.Γ ΞΙ
9-13,23
ΙΑ5ΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΥ
ΤΡΙΕΤΙΑΣΠΟΥ «ΤΡΕΧΕΙ» ΑΠΟ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,ΞΕΚΑΟΑΡΙΙΟΝΤΑΣ
ΠΠΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΜΕΣΩ
ΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΤΗΝΚΑΝΟΗΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΝΑΙOΙΒΑΣΙΚOΙΣτοχοι
ΟΣΑ πη ΤΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΙΙΡΙΟΥ
ΝΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΊ
0EN ΠΟΚ
ΤΗΝ ΑΟΕΙΟΠΟΤΗΙΗ ΤΗΝ ΤΙΜΠΡΙΙΙ
2-7
«ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο