Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-30122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-30122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ετος iOOli Α". φύλλου 3001] Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ
ΝΙΕ ΑΣΤΕΓΟ
€ 1,00
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΉΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 2018
14
ΜΙΣΕΛ ΟΜΠΆΜΑ
H «ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΣΉΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Τσαβ0ύσογλου:
ο,τι είναι να γίνει,
να γίνει
Υπέρ
οεις ο υπουργός Εξιοιερ κών
Τουρκίας
Δεν
οιμο, να
ιορηκτηριοτικά, S
ΙΒΔΝOΦ
Μικρή καθυστέρηση
στη συμφωνία από ΠΓΔΜ
Κ<ΙΙά
ΙΙΙ" εξα
ρ πρόεδρος
της Ιβάκχρ. Προεξ&
όΙΙ ο κ. ΙβάνΤ“ρδεν0ο υηο
γράψει
ιηςρνομαοίας ιης
Ωοτόοο. με ολι-
γ0ήμερη ΟΙ
του ηροέδρου Ταλήτ
τζαιρέρΙ.ΣΙλ.5
ΓΙΑ ΤΗΝ αΕΙ10ΜΕΝΗ
Αναταράξεις
στο ΚΙΝΑΛ
ΚΙΝΑΛ
ΤΟΙ ΤΟΙ)
κόμματοι. Σιομάιη ο
γμαμμή. ΙΩΙ.Ι
κό μμαΙ0ξ ΙΙτν εηόΙΙΣνη ημέρα ιων
ληνι«ού Δημοσίου ελέω και
μία θέση, Την ίδια στιγμή. πάνωαηό
Ιξ0βε.%
ιιι
αιρού το πριμο-
δοκεί την προϋπηρεσία. 3
ύστερη από
tOu
ξΙ)φροιη,
εηέμβαση
Σελ. Ο
Αποδείξεις δαπάνης:Ειοιρο,
την Ιπ
με
Πόνης.
μη μιαθωΙΙ>ΙΚ
ΙΙΓΙέρφΙ
κες εηιβηριλ οεις ιιι* αοιραλιστι
κι * ΕΕλ. 23
Αίγυπτος: Βιετναμέζοι
α οιΜηκαν
10
έπληξε ιουρισιικό
Ιηι "ΤΟ
Χαλυβουργική:
παράγει αέριο
ΙΙΙν
η Ι ψη
Ιά ιο 2015. η διέκοψε
25
Πλαστικές σακούλες: ποο,:
009 0,04
ηπόΙπς Ιανουαρίου.
κοέωσης το 2018 οδήγησε σε
πλησιικής
στο 6
Σχέδιο για φόρους με δόσεις
Στόχος είναι να εκκαθαρίζεται νωρίτερα η φορολογική δήλωση
ΕΝΦΙΑ
ΤΟ O Σήμερα Ο
o ΕΝΦΙΑ σε
το τέλος του χρόνου. Ετοι.
l lu)xptdK tlS ΙΙΟΙΙ
διά στη μη . με
Στόχος "(Ι
κεια του έτους, Σύμφωνα τους οχεδια
OllO{lS. ΤΟ Taxis Ι
Απρίλιο να τον
ή έξι
η ΙΙφυπρμργός
αυξηθεί
ΤΟ Ο ΠΟΙΤΟΙ“ΙΙνΟ από
αγές τ 0ι
ΤΟ
50%. άλογα με το u
μ _ Σελ. 22
Μια έκρηξη... έφερε «εξωγήινους» στη Νέα Υόρκη
4
υπέρλαμπρο Ι ρ ηπό ΙΟ τηςΝ&ας "Ίβήθη-
κην. όΙΙ ανιιμέιωη οι με όμως. ιου νυκτερινού 0ΙΙΙΧΙ"0ύ,
Νέα γκάφα ολκής
από τον Τραμπ
Αποκάλυψε μέλη των ειδικών δυνάμεων οτο Ιράκ
Το άτμισμα κρίνεται
περισσότερο ασφαλές
Από το τσιγάρο, ούμφωνιΙ με τους Βρετανούς
Με μια
Ο Twitter ΥΙΙΙ t1W Ί Χ>
ΤΟΙ]
λη δΙΛ άμΙωνΤOΙΙ
Να ΙΙΤΙΚΦύ (Navy Seals). η Τα ΙΙ
Τότπτα κα Ι Π ΤΙ" αθέτηση
οΙ ΙΙΙ"
ζώνη.
Κάλεσε . η ΚΟμμαΤΙΧΙ*
Της ξηίσκξΙ>ΙΙς. με ΤΙς
επι0έ0ξΙ5 ηφυ
εδάφους
ΔημΟΚςκΠΙΚών. ΚΟΙ
ρι της ομιλίας
ΤΙς μισθολογικές αυξήσεις
Των 01 βΚ)ΤΙωΤΙΚών. 9
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΜΑΡΙΑΣ
το άιμισμα και η χρήση
ΚΤρΤΝΙΚΟύ ttvOl και ά
95% Κά-
ΤΟΙ ουμβατικού ΤΟΙ.
γάρου . με Τη
νικά η Οποία δη-
βίντεο, οτο η
ΠΟΙ_Ι η
τα συμβατικά
OTOlJS
Κειμένου τους Κα-
το άτμιομα εάν α Ι
για να το
Δίμηνη
παράταση
για τον νόμο
Κατσέλη
εξωδΙΚΙΙOΙΙΚ0ύ
ρύθμισης
δανείων Της
ons και το κράτος για τους οικονο-
αι δΙά& ΧΟ
της ηρώΤΙΤς Σε
ιι Την
η τις
O ΚΙΙΤσ έλη
θα μήνες. 23
Η κυβέρνηση
δεν τηρεί
τις δεσμεύσεις
Καταγγελία κατοίκων στο Μάτι
τον οι
οτο Ι Μας
Ινώ
ανύπαρκτος η
01 ΙΚΛ S
ΚΥΡΙΟ
Διορισμοί
Τα τοι
ΙΤαΙδΗΙΙς btV
ΚΟΙ η
ε το Με τις
με
εντολή τοι για μα.
στη εκ.
την μέσω ΑΣΕΠ K
η νέες
Το πιο Ι)λΙ.
βΙβΧ). 1 lW ΙΙΙ."
με μία θέση
Brain gain στην τρομοκρατία
-εηίοημη. με φόντο
Κηθι;κ o
με με
ως πριν
μέρες o
με (0/12),
δεν ξεπώ ηοιέ 500,000 νέων που
έφΙ“ΤΝ, Αυτή η η
μπάρκει
σκέψη
ΙΜΙ brain
gain, Τίηο,ια ΤΟ
θρπνήθηκε,
διη όμεωνώσιε ιο κλίΙΙ0
ΙΜκάμηΙΙΙ η
ΙΩΙ δουλειές, οι που
ΕΥΚΟΙέΚξΙΙΙΚΙν ΙΙΙ”
)ρΙΙΥ,
αηοιεμ.εί ούτε
400.
στη.
αύΙΙ η με
0ΙΙΙΛ
Πα να αλλάξει ΙΟ
ΙΙΙ]
ΙΙΙ"
Δεν έπρε-
ΙΙλΙΙΙΙ0ί0
με το πιο σύστημα εν
οι
ΩΙ.ΙΙΛ σε ΙΙΙ*
δοάοη
ΙΙΙ
κό ιο η φύση
εξακολουθεί ιο κενό.
Η «κληρονομιά» του Αμος Οζ
ΥΟςμε Ο
από διεθνώς πρόσωπο ιου
ΙΟ ΧΙΙίΡ„ Ο ΙΟυ.
Ιξρμάιμρξ τη ΙΟμΟΙα ΙΟμ O
Αμος Οζήφηοε έργο, που μειωει
σιήνω από40 ΙίΙΡ.0ΙΚ, Υπερασπιστής
πάσης
φονταμενταλισμό 15
ρ Fyessreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο