Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-30122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-30122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

χρόνο μειή,
κανείς
ιον Ευγένιο
ΙΙΙ
:ιΟς
Κρήτη
MEA
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΜOΥ 5517 ΤΙΜΗ 1 C 29 ΔΕΚΕΜΒΡί0Υ 2018
Βάση το
καζίνο—
Δεν υπάρχει αναφορά
στο master Plan
Ελπίδες ότι2θα γλιτώσουμε
την εγκατάσταση "ναού του
τζόγου” στην ευρύτερη
περιοχή του Ηρακλείου Σελ2
Λασίθι 7
Ανρόιες
Αυτού10ίκηση
Χανιά 10
Πληρώθηκανηςεπιδοτήσεις "Στοναέρα”τοπεριβαλλονηκό Έπεσανυπογραφέςσεσυμβάσεις "Λίφτινγκ" 2εκατ. €στηΜονή
τηςΠαναγίαςΦανερωμένης
καιόσοι..χρωστούσαν τέλοςστονερό λόγωδιαφωνίας μεγάλωνέργωνυποδομής
Αγονίογιοιον53χμονοποιιχιιιιιήθιικε

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο