Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-31012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

31
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13808
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Σοβαρές αλλαγές
το νομοσχέδιο για ΤΙς
άδειες οδήγησης
1-5
ήΥ Ρη μ ι
Οδήγησης
4 έως β μ ή" ς
74
M, α„5.φωη
μία
αριθμό
Αυξήθηκαν κατά
τα τροχαία το ΝΟΙ1Ιβ"0
στη Χώρα μας
Δηρη
959
ΕΛΣΤΑΤ.
Ι Άληνες επιχειρηματίες
το
Σχολικοί φύλακες
4 18
Επίδομα θέρμανσης
T ΚΙ Την ή V&n
ΙΙΙ ήοε .η.
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ:
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ επιμένει
να συνεχιστεί η πλήρης φτωχοποίηση
του Ελληνικού λαού
με τις... μεταρρυθμίσεις τους
Μη
δΙΙ
μας ς
- ΝΑΠ) σ
Και
- Την
ESM
€12
ΤΙΝ
(ESM)
Ο ΤΟΙ ΡΙ-
Το —
0ήΙΙΙ ρ.α
24 δια. o
Την Ο
ESM
2017 12
(ΠΟ t" ΑΕΠ.
20 ΙΙ
295 ES M
OTlW "W T W
ία η
ΤοΙΚ
ESM
10 Χ
to ΤΙΑ.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο