Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-31122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ιπείρο0ιοκινο0σε
νομκωιικύ
ιιιιήσοιινιιιιινήιιιιιοιπη
Κρήτη
NEA
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΛΛOΥ 5518 ΤΙΜΗ 1 C ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018 www.neakriti.gr
ΜικρΔ ανάκαμμμημης
Τολμουν
επιχειρμηματικότητας
στο Ηράκλειο
οι επιχειρηματίες
Παρά το δύσκολο περιβάλλον της τοπιςιής αγοράς,
οι ενάρξεις ξεπερνούν τα "λουκέτα” w,.2
Καιρός
Περιφέρεια Κρήτης
Καστέλι 12
Ιεράπετρα
Τραγικήηκατάληξητης Ομάδατεχνικώνσυμβούλων Έρχονταιταπρώταχρήματαστους
εξαφάνισηςτου73χρονου μετίμημα2,7εκατομμύριαευρώ δικαιούχουςαπαλλοτριώσεων βροχέςκαιισχυρούςανέμους

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο