Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική για την 01-08-2020

Ναυτεμπορική-01082020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-01082020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
Σάββατο 1 ΑυγούσΙOΙΙ 2020 Τιμή: 1,30 €
ΑΑΔΕ
Στο στόχαστρο οι εκκρεμείς
μεγάλες υποθέσεις
ΣΤΟ βάζει ΤΙς η Ανεξάρτητη
με.ίς μεγάλες τοι_ι
σνοκΣΙμΔ ου v« δΙΤΧ)φα.λκπυύν τα
σιηιφΕ Χ)ντα τω ΔημοοΔυ. Ειδαότερο, με
απάραοη του της ΑΑΔΕ
εντολή τη και κατανομή
ΟΤΟ
ΜεγήλΙ Ν Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) και Κέν-
Μεγάλα
Πλούτου (ΚΕΦOΜΕΠλ
"Λευκά" φορολογικά πιστοποιητικά
ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙΦΟΡΟΙΚΑΙΠΡΟΠΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
27.287
«Βούλιαξε» η Ευ ρωζώνη,
ανησυχία σπιν Ελλάδα
Πτώση 15% του ΑΕΠ στο β τρίμηνο - Νέο ιστορικό ρεκόρ ύφεσης- Πρωτιά η Ισπανία
πογ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝΣΕΑ.Ε
Έκθεση Πισσαρίδη
>3
Σοκ προκαλούν ια στοιχεία της Eurostal για το
t11S ύφεσης tnV περίοδο
της καραντίνας. δηλαδή το δεύτερο ιρίμηνο του
2020. Σε σύγκριση με to δεύτερο τρίμηνο 101.
201910 ΑΕΠ 7ώ-νη Ι
tltdkms 3.1 % ΙΟ προηγΌΙίμε-νο Κα-
ιστορικό ρ ljqwons.
αδιανόητες- ειρήνης. Σε σύγκριση με to
τρίμηνο 2020. ιο ΑΕΠ υποχώρησε στην
Ευρωζώνη ΙIΙΥ παθλήΙρΙα
δείχτηκε η Ισπανία. με ετήσια μείωση του ΑΕΠ
22,1 % Κα ι ακολουθούν. η Γαλλία με
ρηση του ΑΕΠ 19.0%. η Ιταλία με 17.3% και η Πορ
με 16,5%. Στους ίδιους βηματισμούς θα
ακολουθήσει και η στοιχεία θα ανα
KOlV(lHOljV (1Πς 4 ΣΣIΙΙενβρί0Ι ). αυξά1ΤΝΙΙΙΙ
οι ότι η ύφεση καιά ιο β τρίμηνο της
χρονιάς θα είναι Ιδιαίτερα βαθιά κΟι
όΙΙ με διψήφιο που ιιιιι>
να προσεγγίσει ακόμη Και to 16%. ΣΙΟ
γείο Οικονομικών έχουν ήδη εικόνα κατακόρυφης
tOVtd18fS χιλιάδΣΤ
ρήσεις. η οποία σε ολόκληρους κ.>Δδους
ξεπερνά ακόμη Και 10 50% ουγκριΙΙΚά με to αν-
περσινό διάστημα. Αν προστεθεί και o
ΙΙπδΕ“.Ί0μός t(OV από 101 τουρισμό για
ολόκλη Χ) το β τρίμηνο. Ιότε η εικόνα κατακόρυφης
ΙΤΤόΜΙ1ς- Ιης ΙΚής σε επί-
πεδο δξΙ)Ιέ ΧΊ τριμήνου ακόμη ΙΙξ
4.5
Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα
το προσχέδιο
Τη Δευτέρα
στη το
της έκθεσης γη την
αντ συγκρότωπ της ελληνικής ο« κονομής,
θες ο η ριΑΙΜυρ , «
κατά τη συνεδρίωη
ιου
η ανάγκη ταχύτατης
την
επενδΙ. 1ΙΚ(ΚΙ ΚΙΚέΤςχ.Ι TtRl Ταμείαι
Αν* καμψης. σα 5
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κονδύλια 158 εκατ. ευρώ
για επενδυτικά σχέδια
ης 30 Νοεμβρίου vo
πολύ μικρές
και μικας τήοε ς για την
υπαγωγή ιτ»ς στο πρόγρφΙΙΧ] "Εργαλεωςκη
και Πολύ
Επιχειρήσεω .η στο
Ανταγων«ΠικόΤΠΤ0 ,
Καινοτομία. 9
Alpha Bank
Σημαντικός o ρόλος των
τραπεζών στη νέα οικονομία
έναν αημΜντικΟ
στην κατανομή των κοινοτικών
κονδυλίων τη νέα
μια
έργα, O CEO Bunk ΒοοίλΙΚ
της
σα 15
Ελληνικός Χρυσός
ΑΥΞΗΜΕΝΗΠΑΡΜΩΓΗΚΑΙΜΕΙΈθΗ
Περιοριστικά μέτρα
φέ ρνουν τα κρούσματα
Σκληραίνει η στάση αρχών
ιιι από την
Πολιτική ΓΙρα:παοία . κα ου-
νεχίζξΙΙΙΙ η αύξηση
ομάιων κορονοϊού σε Αττική
και Θεσσαλονίκη. αλλά Και η
τους στην επαρχία.
Τα Χθες
νέα αύξηση και 78.
ιι0ιι αποτελεί ρεκόρ
τα ίων μηνών. σημειώθηκαν
Κα Ι Ι ΤΙς θάΥΤΙΙOΙ . Στην έΚΙ(ΙΚΙη
ενημέρωση που
Χθες το β Κίδυ o υφ. Πολι-
τικής Προστασίας Νίκος Χαρ-
δ<ΙλΙάς ανακοίνωσε
ριστικά μέΙΙΧΙ με στόχο την
της εξάΙΙλΙ ηης 101 co
Vid 19, τα οποία, όπως o
υφυπουργός. επιβεβλημέ-
να λόγω της αύξησης Ιων
σμάτων. Τα μέτρα περιλαμβά-
νουν υποχμχοτική χρήση μά-
οκας σε όλοικ- τους κλειστούς
ξΚΙός από ΙΟΙ_κ
εστιασης. απαγορειιοη των
θίων όριο
σε κοινωνικές ε-κδη>ώοεις
μους, βαφτίσεις, κηδείες Κλπ.)
και απαγόρευση των πανηγυ-
ριών έ<.Κ ΤΙς 31 Αυγούστου , ΕΙΙί
σης. ι οι
εργαζομένον στις αστικές
κοινωνίες προκειμένου v« αι.>
ξηθούν ΙΙΙ διχιμολόΥΙΙΙ. 7
ΠΟΑ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΤΟΝΜΗΝΑΑΥΓΟΥΣΤΟ
»10-12
Αφήνει
πίσω της
τον εφιάλτη
η λιανική
Ήπια πτώση Τον Μάιο
Μετά το εφιαλτικό 24.6% που
λιανικού εμπορίου κατά τον μή-
ιο -λόγω 1011 Itx-kdown.
η πτωτική πορεία ουνεχίστηκε
Και tOV Μάιο, με
ρυθμό. Η ΕΛΣ ΓΑΤ κα-
1116*1115 8% "ΤΟΙ &iktn
όγκου και στον δείκτη Klj
Κλου εργασιών. 6
το 2021
τα stress tests
των τραπεζών
Τι προβλέπουν τα σενάρια
Χαλαρότερα. αλλά πιο ενδελεχή stress tests θα
διεΤαγάΥξΙ η ΕΒΑ αριθμό
στην Ευρώπη. μιας και οι αγγλικές τέθηκαν ήδη
ΣΙΤΙ stress tests, ΙΤOΙ θα διεξαχθούν
το 2021 με στοιχεία του 2020. θα μετέχουν και οι
συστημικές τράπεζες Της- Χώ ΚΙς μας, Η
αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου του
2021 ΚΟΙ ΙΙΙ ΙΙΙ10ΙΘ,έσμαΙά t11C θα δημςΚΊξΙΠ0ύν
στα τέλη Ιουλίου του 2021. Η άσκηση θα πραγμα
ΤΟΠOΙΙ1θεί δείγμα 51 τραπεζών. σελ. 2
ΕξέλΚΙΙΥξΠ(ώδά-τηχ.Α.
Απώλειες 18 δισ. στο επτάμηνο
H ολοκλήρωση των επτά πρώτων μηνών του 2020 φέρνει το
Ελληνικό ΧρημΙΙΙΙOΙήρΙ0 θέσεις ΙΤςΙΥΚ(ΚΊΙίΙ0ς από
(-3263 του γενικού δείκτη αλλά και μείωσης
(-18 δισ. ευρώ) ΚΙΤΙΚΙλΙΙΙOΙΙ0ίηοης, ΙΙOΙΙ
43.736 δισ. O Ιούλιος έκλεισε με 3,34%. m. 18

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο