Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-01112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κρήτη
Ανησυχούν οι οδηγοί που περνούν από το σημείο
«Ράνισε» o BOAK
στη0υγαριά και μάλιστα σε "επικίνδυνο" ρημείο,
ΤΟ οφέστρω αέχει "ανοίξει"

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο